Money, banking, and financial markets

Monetary policy has changed. Has your textbook? Ball's Money, Banking, and Financial Markets closes the gap between economic theory and the day-to-day behavior of banks and financial markets. Working from a macro framework based on the Fed's use of the interest rate as its major policy instrument, Ball presents the core concepts necessary to understand the problems affecting the stock market and the causes of recessions and banking crises.

Money, banking, and financial markets

Laurence M. Ball

Worth Publishers

2009

Abstract

Check out preview content for Money, Banking, and Financial Markets here .

Monetary policy has changed. Has your textbook? Ball's Money, Banking, and Financial Markets closes the gap between economic theory and the day-to-day behavior of banks and financial markets. Working from a macro framework based on the Fed's use of the interest rate as its major policy instrument, Ball presents the core concepts necessary to understand the problems affecting the stock market and the causes of recessions and banking crises.

Underlying this framework are the intellectual foundations for the Fed's inflation targeting using the dynamic consistency problem facing policymakers. Ball doesn't explain how the Fed and financial markets should work; he explains how they do work on a daily basis.

Citation

Laurence M. Ball. Money, banking, and financial markets. Worth Publishers, 2009

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Money, banking, and financial marketsPeace and the public purse: Economic policies for postwar state buildingMeet and grow rich: How to easily create and operate your own mastermind group for health, wealth, and more
Money, banking, and financial marketsPeace and the public purse: Economic policies for postwar state buildingMeet and grow rich: How to easily create and operate your own mastermind group for health, wealth, and more

QR code

Money, banking, and financial markets

Content

  • Thứ Tư, 09:09 26/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Vật lý đại chúng

Thứ Tư, 09:00 26/10/2022

Vật lý thống kê

Thứ Tư, 08:54 26/10/2022

Thơ: Rau tần; Tiểu thuyết: Sau ánh trăng; Tiểu thuyết: Bóng người trên gác kinh

Thứ Tư, 08:53 26/10/2022

Marketing through minefields

Thứ Tư, 08:37 26/10/2022

Marketing for rainmakers : 52 rules of engagement to attract and retain customers for life

Thứ Tư, 08:17 26/10/2022