Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc Miền núi phía bắc

Cuốn sách này là kết quả thu được từ các cuộc điều tra, điền dã dân tộc  học trong một số năm, kết hợp với các tài liệu thống kê dân số ở Trung  ương và các địa phương, mặt khác có sử dụng những tư liệu đã công bố trên các sách báo trong và ngoài nước từ trước tới nay.Tuy chưa thật đầy đủ nhưng qua hơn 200 trang viết của cuốn sách hi vọng cung cấp cho  bạn đọc bức tranh khái quát nhưng rất phongphú và đa dạng về các mặt:  Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, dân cư, dân số, kinh tế, xã hội,  vần hóa và mối quan hệ giữa các dân tộc miền núi  phía  Bắc Việt Nam.

Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc Miền núi phía bắc

Khổng Diễn

Nxb. Khoa học xã hội

1996

Tóm tắt

Cuốn sách này là kết quả thu được từ các cuộc điều tra, điền dã dân tộc học trong một số năm, kết hợp với các tài liệu thống kê dân số ở Trung ương và các địa phương, mặt khác có sử dụng những tư liệu đã công bố trên các sách báo trong và ngoài nước từ trước tới nay.Tuy chưa thật đầy đủ nhưng qua hơn 200 trang viết của cuốn sách hi vọng cung cấp cho bạn đọc bức tranh khái quát nhưng rất phongphú và đa dạng về các mặt: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, dân cư, dân số, kinh tế, xã hội, vần hóa và mối quan hệ giữa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Ở đây chủ yếu cũng chỉ tập trung vào các dân tộc ít người trong 11 tỉnh là: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, BắcThái, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Trong trường hợp cần thiết có dẫn tư liệu ở khu vực khác để so sánh hoặc làm rõ thêm. Dưới đây là các chương của cuốn sách được các tác giả thực hiện:

+ Chương 1: Những đặc điểm về môi trường tự nhiên và dân số các dân tộc

+ Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế truyền thống

+ Chương 3: Tổ chức xă hội

+ Chương 4: Văn hóa truyền thống

+ Chương 5: Mối quan hệ dân tộc và chính sách dân tộc.

Trích dẫn

Khổng Diễn. Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc Miền núi phía bắc, Nxb. Khoa học xã hội, 1996.

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc Miền núi phía bắcNgười Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)Người Xơ Đăng ở Việt Nam ( The Xơ Đăng in Viet Nam)

Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc Miền núi phía bắc

Người Cơ Ho ở Tây Nguyên Việt Nam ( The Cơ Ho in the Central Highlands of Việt Nam)

Người Xơ Đăng ở Việt Nam ( The Xơ Đăng in Viet Nam)

Mã QR

Những đặc điểm kinh tế - xã hội các dân tộc Miền núi phía bắc

Nội dung

  • Chủ Nhật, 13:43 19/12/2021

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Người H'Mông ở Việt Nam ( The Hmong in Viet Nam)

Chủ Nhật, 13:14 19/12/2021

Người Lào ở Việt Nam (The Lào in Viet Nam)

Chủ Nhật, 09:20 19/12/2021

Thượng tướng Song Hào

Thứ Sáu, 16:23 17/12/2021

Tô Ngọc Hiến: Tác phẩm chọn lọc

Thứ Sáu, 15:30 17/12/2021

Sống để yêu thương và dâng hiến

Thứ Sáu, 15:18 17/12/2021

Video giới thiệu