Người Mảng ở Việt Nam (The Mang in Viet Nam)

Những thông tin trong cuốn sách sẽ phác họa phần nào diện mạo đời sống văn hóa tín ngưỡng mang tính cổ xưa của người Mảng còn được bảo lưu cho đến ngày nay. Những nét văn hóa mang tính bản sắc này đã tự mang trong mình khát vọng vươn tới cái chân thiện mỹ và làm nên nhân cách của mỗi con người, mỗi tộc người, cũng như mỗi cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam

Người Mảng ở Việt Nam (The Mang in Viet Nam)

Nguyễn Thế Sơn

Thông Tấn

2015

Tóm tắt

Dân tộc Mảng là một bộ phận của cư dân Môn – Khmer, thuộc hệ ngôn ngữ Nam Á, họ có mặt rất sớm ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta và được coi là một trong những cư dân bản địa. Văn hóa người Mảng cho đến nay đã tiếp xúc và giao thoa với rất nhiều dân tộc khác, mà đặc biệt là người Thái nhưng họ vẫn bảo lưu được nhiều yếu tố Môn – Khmer cổ.

Cũng như nhiều dân tộc ở Tây Bắc, Mảng là tộc người sinh sống bằng canh tác nương rẫy “ăn nương”. Trước dây họ sống du canh, du cư nên còn có tên gọi là “Xá lá vàng”. Hiện nay người Mảng đã bắt đầu khai thác nguồn nước, canh tác ruộng bậc thang, song điều đó vẫn chưa làm thay đổi đáng kể đến đời sống kinh tế xã hội của họ. Và chính phương thức nương rẫy đã quy định đời sống vật chất, xã hội, và tinh thần của đồng bào. Người Mảng đã và đang bảo lưu một số tín ngưỡng mang tính chất sơ khai như tục trồng cây tình cho lúa ( trồng gừng, sả trên nương), tục thờ hồn lúa, mẹ lúa…. Đặc biệt trong nghi lễ vòng đời, người Mảng vẫn còn lưu giữ tương đối nguyên vẹn các nghi lễ như : lễ đặt tên, lễ trưởng thành( không còn tục xăn cằm), lễ gọi hồn chữa bệnh, nghi lễ hôn nhân và nghi lễ tang ma….

Hi vọng rằng, những thông tin trong cuốn sách sẽ phác họa phần nào diện mạo đời sống văn hóa tín ngưỡng mang tính cổ xưa của người Mảng còn được bảo lưu cho đến ngày nay. Những nét văn hóa mang tính bản sắc này đã tự mang trong mình khát vọng vươn tới cái chân thiện mỹ và làm nên nhân cách của mỗi con người, mỗi tộc người, cũng như mỗi cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Nguồn gốc lịch sử và phân bố dân cư

- Bản làng, nhà ở

- Trang phục

- Nguồn sống

- Tín ngưỡng, lễ hội và phonng tục tập quán.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Sơn. Người Mảng ở Việt Nam ( The Mang in Viet Nam), Thông tấn, 2015

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Người Mảng ở Việt Nam (The Mang in Viet Nam)Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )Người Tà Ôi ở Việt Nam

Người Mảng ở Việt Nam (The Mang in Viet Nam)

Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam (The Bru - Van Kieu in Viet Nam )

Người Tà Ôi ở Việt Nam

Mã QR

Người Mảng ở Việt Nam (The Mang in Viet Nam)

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:39 19/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Information Technology Project management

Thứ Ba, 14:36 18/10/2022

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Xuân Lôi)

Thứ Ba, 13:45 18/10/2022

Từ ngữ - Điển tích dân ca quan họ

Thứ Hai, 15:43 17/10/2022

Introduction to numerical analysis with C programs

Thứ Tư, 11:24 12/10/2022

Java - Tập 1

Thứ Tư, 08:12 12/10/2022