Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Xuân Lôi)

Cuốn sách này phản ánh nội dung của một môn học trong chương trình đào tạo kỹ sư tin học. Ở đây sinh viên sẽ được làm quen với một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên quan, từ đó tạo điều kiện cho việc nâng cao thêm về kỹ thuật lập trình, về phương pháp giải các bài toán, giúp sinh viên có khả năng đi sâu thêm vào các môn học chuyên ngành như cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ chuyên gia, ngôn ngữ hình thức, chương trình dịch...

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đỗ Xuân Lôi

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:

+ Phần 1: Bổ sung thêm nhận thức về quan hệ cấu trúc dữ liệu và giải thuật, về vấn đề thiết kế, phân tích giải thuật và về giải thuật đệ qui.

+ Phần 2: Giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu, giải thuật xử lý chúng và ứng dụng điển hình. Ở đây sinh viên sẽ tiếp cận với các cấu trúc như mảng, danh sách, cây, đồ thị và một cấu trúc phi tuyến khác. Sinh viên cũng có điều kiện để hiểu biết thêm về một số bài toán thuộc lớp "phi số", cũng như thu lượn thêm kinh nghiệm về thiết kế, cài đặt và xử lý chúng.

+ Phần 3: Tập trung vào "sắp xếp và tìm kiếm", một yêu cầu xử lý rất phổ biến trong các ứng dụng tin học. Có thể coi đây như một phần minh họa thêm cho việc ứng dụng các cấu trúc dữ liệu khác nhau trong cùng một loại bài toán.

Cuốn sách bao gồm 11 chương, chủ yếu giới thiệu về các kiến thức cần thiết, có lý thuyết và bài tập. Tuy nhiên, với mục đích vừa làm tài liệu học tập, vừa làm tài liệu tham khảo nên nội dụng của nó có bao hàm thêm một số phần nâng cao. Bài tập sau mỗi chương đã được chọn lọc ở mức trung bình, để sinh viên qua đó hiểu thêm bài giảng và thu hoạch thêm một số nội dung mới không được trực tiếp giới thiệu.

Trích dẫn

Đỗ Xuân Lôi. "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật". Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Xuân Lôi)Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = Chương trìnhDistributed Virtual Worlds
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Đỗ Xuân Lôi)Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = Chương trìnhDistributed Virtual Worlds

Mã QR

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:45 18/10/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Từ ngữ - Điển tích dân ca quan họ

Thứ Hai, 15:43 17/10/2022

Introduction to numerical analysis with C programs

Thứ Tư, 11:24 12/10/2022

Java - Tập 1

Thứ Tư, 08:12 12/10/2022

Giáo trình thiết kế Web

Thứ Hai, 08:29 10/10/2022

Giáo trình hệ cơ sở dữ liệu phân tán và suy diễn

Chủ Nhật, 12:59 09/10/2022