Money for a Motorbike

This is a Beginner Level story in a series of ELT readers comprising a wide range of titles - some original and some simplified - from modern and classic novels, and designed to appeal to all age-groups, tastes and cultures.

Money for a Motorbike

John Milne

MacMillan

2005

Abstract

This is a Beginner Level story in a series of ELT readers comprising a wide range of titles - some original and some simplified - from modern and classic novels, and designed to appeal to all age-groups, tastes and cultures.

Content of the book: Stuart is seventeen years old. He has just left school. All his classmates have already started work. But the boy doesn't want to work. He wants to have a long holiday and buy a motorbike. His friend Martin has a good motorbike for sale. It costs 350 pounds. But Stuart has no money. The boy decides to find this sum. He often gets into old, empty houses and looks for something valuable. One day Stuart is going past one house. A rich lady used to live in it. Somebody has already got inside this house. It is a young man called Frank. Frank decides to live here illegally. The man asks Stuart to watch the house while he goes to take his things. Stuart agrees. Suddenly, he finds a lot of money in the house. It is enough to buy a motorbike. Soon Frank comes back. He wants this money.

Citation

John Milne, Money for a Motorbike, MacMillan, 2005.

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

Money for a MotorbikeEnglish for Life Listening B1Tomato TOEIC Basic Reading
Money for a Motorbike

English for Life Listening B1

Tomato TOEIC Basic Reading

QR code

Money for a Motorbike

Content

  • Thứ Tư, 13:21 10/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Picture Puzzle

Thứ Tư, 13:12 10/08/2022

The House in the Picture and Abbot Thomas’ Treasure

Thứ Tư, 11:34 10/08/2022

Building Citizenship Civics & Economics

Thứ Tư, 11:22 10/08/2022

Ngôn ngữ học đại cương: Những nội dung quan yếu

Thứ Tư, 11:15 10/08/2022

Visual Basic 6.0 Brief Course

Thứ Tư, 11:14 10/08/2022