Introduction to Knowledge Discovery and Data Mining

Knowledge Discovery in Databases (KDD) is an automatic, exploratory analysis and modeling of large data repositories.

Introduction to Knowledge Discovery and Data Mining

Hồ Tú Bảo (dịch)

National Center for Natural Science and Technology

2002

Abstract

Knowledge Discovery in Databases (KDD) is an automatic, exploratory analysis and modeling of large data repositories.

KDD is the organized process of identifying valid, novel, useful, and understandable patterns from large and complex data sets.

Data Mining (DM) is the core of the KDD process, involving the inferring of algorithms that explore the data, develop the model and discover previously unknown patterns. The model is used for understanding phenomena from the data, analysis and prediction.

Citation

Hồ Tú Bảo (dịch). Introduction to Knowledge Discovery and Data Mining. National Center for Natural Science and Technology, 2002

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Introduction to Knowledge Discovery and Data MiningProgramming Microcontrollers in CEsential Matlab for Engineers and Scientists Fifth Edition
Introduction to Knowledge Discovery and Data MiningProgramming Microcontrollers in CEsential Matlab for Engineers and Scientists Fifth Edition

QR code

Introduction to Knowledge Discovery and Data Mining

Content

  • Thứ Tư, 14:16 19/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa

Thứ Tư, 14:15 19/04/2023

Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Volume 8

Thứ Tư, 14:06 19/04/2023

Mẹo giải nghĩa từ Hán Việt và chữa lỗi chính tả

Thứ Tư, 14:02 19/04/2023

Market Leader: Banking and Finance

Thứ Tư, 13:53 19/04/2023

Lý thuyết và thực hành văn bản Tiếng Việt

Thứ Tư, 13:45 19/04/2023