International Finance THEORY & POLICY Eleventh edition

International Finance: Theory and Policy provides engaging, balanced coverage of the key concepts and practical applications of the discipline. An intuitive introduction to international finance theory is followed by detailed coverage of policy applications.

International Finance THEORY & POLICY

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz

Pearson Education Limited

2018

Abstract

International finance is the study of monetary interactions that transpire between two or more countries. International finance focuses on areas such as foreign direct investment and currency exchange rates. Increased globalization has magnified the importance of international finance.

International Finance: Theory and Policy provides engaging, balanced coverage of the key concepts and practical applications of the discipline. An intuitive introduction to international finance theory is followed by detailed coverage of policy applications. With this new 11th Edition, Global Edition, the author team of Nobel Prize-winning economist Paul Krugman, renowned researcher Maurice Obstfeld, and Marc Melitz of Harvard University continues to set the standard for international finance courses.

Content:

1- introduction

  • Part one: Exchange rates and open-economics

2 - Nation income accounting and the balance of payments

3 - Exchange rates and the Foreign Exchange market: An asset Approach

4 - Money, interest rates, and Exchange rates

5 - Price levels and the exchange rate in the Long Run

6 - Output and the exchange rate in the short run

7 - Fixed exchange rates and foreign exchange intervention

  • Part two : International macroeconomis Policy

8 - International monetary systems: an historical overview

9 - Financial globalization: opportunity and crisis

10 - Optimum currency areas and the Euro

11 - Developing countries: Growth, Crisis, and Reform mathematical postscript

Citation

Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz, International Finance THEORY & POLICY, Pearson Education Limited, 2018.

Collection

Kinh tế

Related document

International Finance THEORY & POLICY Payment Methods and Finance for International TradeHuman Resource Management, Global Edition

International Finance THEORY & POLICY

Payment Methods and Finance for International TradeHuman Resource Management, Global Edition

QR code

International Finance THEORY & POLICY

Content

  • Thứ Hai, 15:00 19/07/2021

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 2( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 1-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 1 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:42 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 23:27 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 2-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 2 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 22:59 09/08/2022

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Đại thắng mùa Xuân 1975 sức mạnh của trí tuệ Việt Nam

Thứ Sáu, 16:03 16/07/2021

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Thứ Sáu, 15:47 16/07/2021

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Thứ Sáu, 15:30 16/07/2021

International Trade Finance A Pragmatic Approach

Thứ Sáu, 15:02 16/07/2021

Payment Methods and Finance for International Trade

Thứ Sáu, 13:54 16/07/2021

Video giới thiệu