Information Technology: Book 1

Information technology; introduction to computing systemts; inside the computer; computinng divices; networking; the use inteface; word processing; email; web browsing; images and graphic design; databases vs. spreadsheets; web design vs. development; desktop publishing; videoconferencing; E - commerce.

Information Technology: Book 1

Virginia Evans

Express Publishing

2011

Abstract

Information Technology Book 1

Unit 1 - Information Technology

Unit 2 - Introduction to computing systems

Unit 3 - Inside the computer

Unit 4 - Computing devices

Unit 5 - Networking

Unit 6 - The user interface

Unit 7 - Word processing

Unit 8 - Email

Unit 9 - Web browsing

Unit 10 - Images and graphic design

Unit 11 - Databases vs. spreadsheets

Unit 12 - Web design vs. development

Unit 13 - Desktop publishing

Unit 14 - Videoconferencing

Unit 15 - E-commerce

Citation

Virginia Evans. Information Technology: Book 1. Express Publishing, 2011

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Information Technology: Book 1Embedded system design: A Unified hardware/software approachEveryday Oracle DBA
Information Technology: Book 1Embedded system design: A Unified hardware/software approachEveryday Oracle DBA

QR code

Information Technology: Book 1

Content

  • Thứ Ba, 09:27 18/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Get Ready for IELTS Writing

Thứ Hai, 14:49 17/04/2023

Tự học tiếng phổ thông Trung Hoa cấp tốc

Thứ Hai, 14:49 17/04/2023

Garment manufacruring technology

Thứ Hai, 14:39 17/04/2023

Fundamentals of Academic Writing

Thứ Hai, 14:30 17/04/2023

Flash on English for Mechanical, Electronics & Technical Assistance

Thứ Hai, 14:19 17/04/2023