Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization

A recent study showed that when doctors tell heart patients they will die if they don't change their habits, only one in seven will be able to follow through successfully. Desire and motivation aren't enough: even when it's literally a matter of life or death, the ability to change remains maddeningly elusive

Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization

Robert Kegan

Havard Business Review Press

2017

Abstract

A recent study showed that when doctors tell heart patients they will die if they don't change their habits, only one in seven will be able to follow through successfully. Desire and motivation aren't enough: even when it's literally a matter of life or death, the ability to change remains maddeningly elusive.

Given that the status quo is so potent, how can we change ourselves and our organizations?

In Immunity to Change, authors Robert Kegan and Lisa Lahey show how our individual beliefs--along with the collective mind-sets in our organizations--combine to create a natural but powerful immunity to change. By revealing how this mechanism holds us back, Kegan and Lahey give us the keys to unlock our potential and finally move forward. And by pinpointing and uprooting our own immunities to change, we can bring our organizations forward with us.

This persuasive and practical book, filled with hands-on diagnostics and compelling case studies, delivers the tools you need to overcome the forces of inertia and transform your life and your work

Citation

Robert Kegan. Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization. Havard Business Review Press, 2017

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organizationAlive At Work: The Neuroscience of helping your people love what they doBeing the Boss: the 3 Imperatives for becoming a Great Leader
Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organizationAlive At Work: The Neuroscience of helping your people love what they doBeing the Boss: the 3 Imperatives for becoming a Great Leader

QR code

Immunity to Change: How to overcome it and unlock the potential in yourself and your organization

Content

  • Thứ Năm, 10:54 23/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Billy Budd Herman Melvill

Thứ Năm, 10:50 23/02/2023

Entering StartUpLand

Thứ Năm, 10:47 23/02/2023

Lý thuyết tạo hình bề mặt chi tiết quang

Thứ Năm, 10:30 23/02/2023

日本事情・日本文化を教える (国際交流基金日本語教授法シリーズ) = Hoàn cảnh Nhật Bản - Giảng dạy văn hóa Nhật Bản (Series Phương pháp giáo dục tiếng Nhật Hiệp hội giao lưu quốc tế)

Thứ Năm, 10:15 23/02/2023

Introduction to Digital Communications

Thứ Năm, 10:10 23/02/2023