Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo - Tập 1

Cuốn sách trình bày các kỹ năng thiết kế có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp với nhiều ví dụ minh họa như các kỹ năng vẽ điểm, vẽ đường, vẽ các chi tiết. Cuốn sách này còn tập trung trình bày các kỹ năng phức tạp hơn như số hóa, nhảy mẫu giác sơ đồ của phần mềm AccuMark

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo Tập 1

Lã Thị Ngọc Anh

Nxb. Giáo dục

2013

Tóm tắt

Với mục đích giúp cho sinh viên ngành May và Thời trang ứng dụng ngày phầm mềm thiết kế AccuMark, việc cho ra đời cuốn sách Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo là rất cần thiết. Ngoài ra, cuốn sách có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các trường, khoa đào tạo khác và mọi cá nhân có nhu cầu sử dụng AccuMark trong việc chuyên môn của mình.

Sách được chia làm 2 tập

Tập 1 gồm 5 chương, trình bày các kỹ năng thiết kế có hệ thống từ đơn giản đến phức tạp với nhiều ví dụ minh họa như các kỹ năng về điểm, vẽ đường, vẽ các chi tiết.

Tập 2 tác giả tập trung trình bày các kỹ năng phức tạp hơn như số hóa, nhảy mẫu, giác sơ đồ của phẩn mềm AccuMark

Nội dung ở Tập 1 cụ thể các chương sau:

+ Chương 1: Giới thiệu chung về phầm mềm AccuMark

+ Chương 2: Quản lý hệ thống

+ Chương 3: Các lệnh về điểm

+ Chương 4: Các lệnh về đường

+ Chương 5: Các lệnh về chi tiết.

Trích dẫn

Lã Thị Ngọc Anh. Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo Tập 1, Nxb. Giáo dục, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành Thiết kế thời trang (7210404)

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo Tập 1Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đạiThiết kế và giác sơ đồ trên máy tính

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo Tập 1

Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đạiThiết kế và giác sơ đồ trên máy tính

Mã QR

Hướng dẫn sử dụng phần mềm AccuMark cho thiết kế quần áo Tập 1

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:58 06/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam

Thứ Sáu, 14:51 06/05/2022

Thiết kế trang phục trên Mannequin

Thứ Sáu, 14:44 06/05/2022

Tự học Corel draw 8 trong 24 giờ

Thứ Sáu, 14:31 06/05/2022

Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam đương đại

Thứ Sáu, 14:25 06/05/2022

Quản trị Marketing dịch vụ

Thứ Sáu, 14:12 06/05/2022

Video giới thiệu