HBR's 10 Must Reads On Mental Toughness

If you read nothing else on mental toughness, read these ten articles by experts in the field. We've combed through hundreds of articles in the Harvard Business Review archive and selected the most important ones to help you build your emotional strength and resilience--and to achieve high performance

HBR's 10 Must Reads On Mental Toughness

Tony Schwartz

Harvard Business Review

2018

Abstract

Come back from every setback a stronger and better leader

If you read nothing else on mental toughness, read these ten articles by experts in the field. We've combed through hundreds of articles in the Harvard Business Review archive and selected the most important ones to help you build your emotional strength and resilience--and to achieve high performance.

This book will inspire you to:

- Thrive on pressure like an Olympic athlete

- Manage and overcome negative emotions by acknowledging them

- Plan short-term goals to achieve long-term aspirations

- Surround yourself with the people who will push you the hardest

- Use challenges to become a better leader

- Use creativity to move past trauma

- Understand the tools your mind uses to recover from setbacks.

Citation

Tony Schwartz. HBR's 10 Must Reads On Mental Toughness. Harvard Business Review, 2018

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

HBR's 10 Must Reads On Mental ToughnessGetting a Coding Job for DummiesAnnual edition: Mass media 03/04
HBR's 10 Must Reads On Mental ToughnessGetting a Coding Job for DummiesAnnual Editions: Mass Media 03/04

QR code

HBR's 10 Must Reads On Mental Toughness

Content

  • Thứ Sáu, 14:19 26/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

HBR's Must Reads On Emotional Intelligence

Thứ Sáu, 14:11 26/08/2022

HBR's 10 Must Reads The Essentials

Thứ Sáu, 14:03 26/08/2022

HBR's 10 Must Reads on Managing People

Thứ Sáu, 13:53 26/08/2022

HBR's 10 Must Reads The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review 2015

Thứ Sáu, 13:45 26/08/2022

HBR's 10 Must Reads The definitive management ideas of the year from Harvard Business Review 2016

Thứ Sáu, 13:37 26/08/2022