Annual Editions: Mass Media 03/04

Introduction to the types of mass media, the development of mass media. Advantages and disadvantages of information explosion and electronic technology. Methods of use and applications of mass media

Annual Editions: Mass Media 03/04

Toan Gorham

Mc GrawHill

2003

Abstract

This annually updated reader is a compilation of carefully selected mass media-related articles from sources such as Newsweek, The Washington Post Magazine, and American Journalism Review. Some of the topics discussed are: Feminist Media Criticism and Feminist Media Practices, The Contest of Television Violence and Media Culpas. The title is supported by our student Web site, Dushkin Online. (http://www.dushkin.com/online)

Citation

Toan Gorham. Annual Editions: Mass Media 03/04. Mc GrawHill. 2003

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Annual edition: Mass media 03/04Giáo trình lý luận báo chí truyền thôngOral Radiology Principles and Interpretation
Annual Editions: Mass Media 03/04Giáo trình lý luận báo chí truyền thôngOral Radiology Principles and Interpretation

QR code

Annual edition: Mass media 03/04

Content

  • Thứ Năm, 08:20 18/08/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Sky Jack

Thứ Năm, 08:08 18/08/2022

Office 2000 Beginning: A Professional Approach

Thứ Năm, 08:06 18/08/2022

Anne of Green Gables

Thứ Năm, 07:40 18/08/2022

Return to Earth

Thứ Tư, 15:10 17/08/2022

Minna no Nihongo Tiếng nhật cho mọi người: Bản mới - sơ cấp 1 Hán tự bản tiếng Việt.

Thứ Tư, 14:53 17/08/2022

Video giới thiệu