Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++

Giáo trình "Lập trình hướng đối tượng với C++" nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm về các thành phần cũng như các bước xây dựng chương trình theo hướng đối tượng

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++

Phùng Đức Hòa

KH&KT

2013

Tóm tắt

Nội dung giáo trình gồm 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng;

+ Chương 2: Lớp - Đối tượng;

+ Chương 3: Định nghĩa chồng toán tử;

+ Chương 4: Kế thừa;

+ Chương 5: Khuôn mẫu (Template)

Ở Chương 1 trình bày về các phương pháp lập trình đã có và hiện đang được sử dụng rộng rãi, cung cấp các khái niệm, các đặc trung và ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng. Chương 2 giới thiệu về lớp, đối tượng và các thành phần của lớp, đối tượng, các cách thức tiếp cận bài toán và các thào tác cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chương 3,4,5 trình bày các khái niệm liên quan đến nạp chồng hàm, định nghĩa chồng toán tử, các kiến thức kế thừa và xây dựng chương trình theo 107 thuật kế thừa; kiến thức về khuôn mẫu trong thiết kế chương trình.

Trích dẫn

Phùng Đức Hòa. "Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++". Khoa học kỹ thuật, 2013.

Bộ sưu tập

Ngành HỆ THỐNG THÔNG TIN (7480104)

Ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH (7480108)

Tài liệu liên quan

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++

Kỹ thuật lập trình cơ sở với ngôn ngữ C/C++Ngôn ngữ lập trình C++ từ cơ bản đến hướng đối tượng

Mã QR

Giáo trình lập trình hướng đối tượng với C++

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:23 18/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ

Thứ Sáu, 15:09 18/02/2022

Giáo trình lý thuyết kiểm toán (Phạm Thị Hồng Diệp)

Thứ Sáu, 15:00 18/02/2022

Giáo trình truyền động điện

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Giáo trình kinh tế vĩ mô cơ bản

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Dược điển Việt Nam tập 2

Thứ Sáu, 14:58 18/02/2022

Video giới thiệu