Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tính

Giáo trình giới thiệu cấu trúc các cổng, khe cắm và cách thiết kế các mạch đo, điều khiển ghép nối với máy tính. Giáo trình cũng đưa ra rất nhiều các ví dụ bổ ích với đầy đủ sơ đồ nguyên lý mạch điện và chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tính

Vũ Thị Thu Hương

Giáo dục Việt Nam

2011

Tóm tắt

Giáo trình giới thiệu cấu trúc các cổng, khe cắm và cách thiết kế các mạch đo, điều khiển ghép nối với máy tính. Giáo trình cũng đưa ra rất nhiều các ví dụ bổ ích với đầy đủ sơ đồ nguyên lý mạch điện và chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương:

Chương 1: Giới thiệu qua các khái niệm về cấu trúc cơ bản của một máy tính, các dạng thông tin trước khi đưa vào máy tính, cấu trúc cơ bản của một khối ghép nội.

Chương 2: Giới thiệu phương thức truyền tin song song sử dụng cổng song song và khe cắm mở rộng. Nội dung chương này cũng giới thiệu cấu trúc cổng song song và các khe cắm như ISA, PCI, … và cách lập trình giao tiếp qua các cổng này.

Chương 3: Giới thiệu phương thức truyền tin nối tiếp, từ đó trình bày cấu trúc cổng nối tiếp RS-232 và cổng USB, cách lập trình giao tiếp qua các cổng này.

Chương 4: Giới thiệu các bước cơ bản trong quá trình thiết kế ứng dụng các môđun ghép nối với máy tính và các ứng dụng đo lường và điều khiển thông qua các cổng của máy tính, từ đó có thể thiết kế, chế tọa được các ứng dụng thực tế, hữu ích.

Trích dẫn

Vũ Thị Thu Hương, Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tính, Giáo dục Việt Nam, 2011.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tínhhttps://lic.haui.edu.vn//media/78/t78689.jpgĐiều khiển logic các thiết bị điện - điện tử

Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tính

Đo lường và điều khiển bằng máy tính

Điều khiển logic các thiết bị điện - điện tử

Mã QR

Giáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tính

Nội dung

  • Thứ Bảy, 16:57 05/02/2022