Giáo trình thiết kế xưởng ô tô

Nội dung cuốn giáo trình đề cập tới các nội dung: Những vấn đề cơ bản khi thiết kế cơ sở sản xuất, thiết kế nhà máy sửa chữa ô tô, thiết kế xí nghiệp - Công ty vận tải ô tô, thiết kế nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô, các công trình trong Xí nghiệp Công nghiệp

Giáo trình thiết kế xưởng ô tô

Phạm Việt Thành (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2014

Tóm tắt

Cuốn “Giáo trình thiết kế xưởng ô tô” được dùng làm giáo trình cho sinh viên Khoa công nghệ ô tô của Trường Công nghiệp Hà Nội và là tài liệu tham khảo cho các học viên quan tâm tới ngành công nghệ ô tô. Giáo trình này được biên soạn dựa trên cơ sở chọn lọc từ các tài liệu của các tác giả kỹ sư, kỹ thuật viên và các hãng sản xuất trong ngành ô tô.

Nội dung cuốn giáo trình đề cập tới các nội dung: Những vấn đề cơ bản khi thiết kế cơ sở sản xuất: Khái niệm chung, những vấn đề chủ yếu cần giải quyết khi thiết kế, lập dự án đầu tư, các giai đoạn thiết kế, những cơ sở sản xuất cơ bản trong ngành ô tô, các nguyên tắc lựa chọn đất xây dựng. Thiết kế máy sửa chữa ô tô: Thiết kế sơ bộ, bố trí mặt bằng cơ sở, thiết kế kỹ thuật các phân xưởng. Thiết kế Xí nghiệp – Công ty vận tải ô tô: Lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, chương trình sản xuất của xí nghiệp, bố trí mặt bằng. Thiết kế nhà máy chế tạo phụ tùng cần sản xuất trong năm, tính khối lượng lao động toàn bộ từng phần việc trong nhà máy, các tính toán khác. Phương pháp lựa chọn nhà xưởng: Cơ cấu kiến trúc, an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp.

Trích dẫn

Phạm Việt Thành (ch.b). Giáo trình Thiết kế xưởng ô tô. Khoa học và Kỹ thuật, 2014.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thiết kế xưởng ô tôBơm, quạt, máy nénCơ sở thiết kế ô tô
Giáo trình thiết kế xưởng ô tôBơm, quạt, máy nénCơ sở thiết kế ô tô

Mã QR

Giáo trình thiết kế xưởng ô tô

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:39 03/02/2022