Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải

Cuốn giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải được biên soạn nhằm cung cấp các kiến  thức cơ bản về công nghệ xử lý chất thải, nước thải bằng biện pháp sinh học. Tài liệu này gồm  ba phần:  Cơ sở sinh học xử lý chất thải, nước thải; Công nghệ vi sinh vật xử lý nước thải và  Công  nghệ vi  sinh vật xử lý chất thải.

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải

Lê Gia Huy

Giáo dục Việt Nam

2010

Tóm tắt

Cuốn giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về công nghệ xử lý chất thải, nước thải bằng biện pháp sinh học. Tài liệu này gồm ba phần: Cơ sở sinh học xử lý chất thải, nước thải; Công nghệ vi sinh vật xử lý nước thải và Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải.

Trong quá trình xử lý rác thải, vi sinh vật đóng vai trò quan trọng và quyết định nhất trong việc chuyển hoá các chất hữu cơ khó phân huỷ như cellulose, pectin, protein,... thành những phần nhỏ hơn. Vì vậy, đã có những nghiên cứu bổ sung các loại vi sinh vật vào quá trình xử lý rác, nhằm thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy rác thải. Giáo trình trình bày tóm lược cácquá trình xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học mà vai trò chính là sự đóng góp của các loại vi sinh vật nhằm bảo vệ cá giá trị sinh học của thiên nhiên môi trường. Đó là các nguyên lý sinh học-sinh thái học - cơ sở chung cho việc loại bỏ các chất phế thải và bảo vệ môi trường; nước thải và các đặc tính của nước thải; các quá trình xử lý nước thải truyền thống như xử lý bằng bùn hoạt tính, bằng phương pháp màng lọc, bằng ao hồ ổn định sinh học, ủ ky khí (sinh methan) và trình bày một vài mô hình xử lý nước thải điển hình. Công nghệ vi sinh vật xử lý nước thải là khái niệm liên quan đến việc bảo vệ môi trường mà ở đây sử dụng các biện pháp sinh học để loại bỏ các chất gây ô nhiễm.

Trích dẫn

Lê Gia Huy. Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải, Giáo dục Việt Nam, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thảiGiáo trình con người và môi trườngVật liệu Polime phân hủy sinh học

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải

Giáo trình con người và môi trường

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Mã QR

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật xử lý chất thải

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:19 08/06/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Khí thải động cơ và ô nhiễm môi trường

Thứ Năm, 14:50 08/06/2023

Environmental management for sustainable development

Thứ Năm, 14:41 08/06/2023

270 thủ thuật và mẹo hay trong Adobe Illustrator CS4

Thứ Năm, 10:59 08/06/2023

Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí

Thứ Năm, 09:18 08/06/2023

Giáo trình Văn bản Hán Văn Việt Nam

Thứ Tư, 10:30 07/06/2023

Video giới thiệu