Family biking The parents guide to safe cycling

Family Biking is a guide for parents and parents-to-be on how to introduce their children to the joys and responsibilities of bicycle riding.

Family biking The parents guide to safe cycling

Robert. Christie Hurst

Guilfordn connecticut helena.M

2015

Abstract

Family Biking is a guide for parents and parents-to-be on how to introduce their children to the joys and responsibilities of bicycle riding.

The guide includes safe methods of transporting children via trailer bike or tandems, taking young children on bicycle tours, fitting a child to a bicycle, teaching all aspects of bicycle safety, as well as how to deal with dangerous or potentially dangerous situations.

It also includes how to teach children to care for their own bicycle, how to dress, how to carry things on their bicycle, and how to perform basic maintenance and repairs.

Citation

Robert. Christie Hurst. Family biking The parents guide to safe cycling. Guilfordn connecticut helena.M, 2015

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Family biking The parents guide to safe cyclingEngaging questions : A guide to writingEthan Frome
Family biking The parents guide to safe cyclingEngaging questions : A guide to writingEthan Frome

QR code

Family biking The parents guide to safe cycling

Content

  • Thứ Năm, 13:35 23/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Falcon pocket guide: Backyand windlife

Thứ Năm, 13:28 23/03/2023

컴퓨터 통신언어 사전 = Từ điển ngôn ngữ công nghệ viễn thông - tin học

Thứ Năm, 11:51 23/03/2023

Minna no Nihongo Shokyu 2 Honsatsu (Everyone's Japanese Elementary 1 Textbook) 2nd Edition = Giáo trình tiếng Nhật cho người mới bắt đầu 2 - dành cho mọi người

Thứ Năm, 11:30 23/03/2023

한국경제 대전망 = Triển vọng lớn của nền kinh tế Hàn Quốc

Thứ Năm, 11:23 23/03/2023

新明解日本語アクセント辞典 = Từ điển trọng âm tiếng Nhật

Thứ Năm, 11:23 23/03/2023

Video giới thiệu