English sample tests for non - language students

Sách được chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất gồm 10 bài luyện chung nhằm giúp người học củng cố kiến thức đã học, nâng dần khả năng ngôn ngữ, làm quen với các dạng bài tập kỹ năng. Phần thứ hai có 10 bài luyện thi trình độ B. Phần này chủ yếu dành cho học viên cao học. Phần thứ 3 gồm 10 bài luyện thi trình độ C chủ yếu dành cho nghiên cứu sinh Tiến sỹ. 20 bài luyện thi B & C này được biên soạn theo nội dung của Vụ Sau Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

English sample tests for non - language students

Nguyễn Quang

Thế giới

1999

Tóm tắt

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người học tiếng Anh, đặc biệt là học viên dự thi vào các khóa cao học và nghiên cứu sinh không chuyên ngữ trình độ B và C, nhóm tác giả cho ra mắt cuốn “English sample tests for non - language students”

Theo thông báo số 1830/SĐH ngày 12/3/1998 của Vụ Sau Đại học, BGD và đào tạo, các “dạng thức chung ra kỳ thi ngoại ngữ cho hệ cao học và nghiên cứu sinh” được áp dụng cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học từ năm 1998 tại các Hội đồng thi bao gồm các nội dung chính sau:

  • Trình độ B và C cùng dạng thức nhưng khác nhau về mức độ kiến thức, kỹ năng trình độ ngữ pháp, vốn từ vựng…
  • Môn thi trình độ B cho hệ Cao học, trình độ C cho hệ đào tạo Tiến sỹ
  • Nội dung bài thi là những kiến thức phổ thông về sinh hoạt chính trị, kinh tế, văn hóa khoa học xã hội, gia đình, Nhà trường…
  • Môn Đọc và Viết. Thời gian làm bài 120 phút

Phần 1 Đọc hiểu

Phần 2 Viết

Sách được chia làm 3 phần chính. Phần thứ nhất gồm 10 bài luyện chung nhằm giúp người học củng cố kiến thức đã học, nâng dần khả năng ngôn ngữ, làm quen với các dạng bài tập kỹ năng. Phần thứ hai có 10 bài luyện thi trình độ B. Phần này chủ yếu dành cho học viên cao học. Phần thứ 3 gồm 10 bài luyện thi trình độ C chủ yếu dành cho nghiên cứu sinh Tiến sỹ. 20 bài luyện thi B & C này được biên soạn theo nội dung của Vụ Sau Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích dẫn

Nguyễn Quang. English sample tests for non - language students. Thế giới, 1999.

Bộ sưu tập

Ngoại ngữ

Tài liệu liên quan

English sample tests for non - language studentsCareer Directions: New Paths to Your IdealEnglish for Life Reading B1 + Intermediate
English sample tests for non - language studentsCareer Directions: New Paths to Your IdealEnglish for Life Reading B1 + Intermediate

Mã QR

English sample tests for non - language students

Nội dung

  • Thứ Tư, 12:46 01/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Điều khiển số máy điện Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật

Thứ Tư, 11:32 01/06/2022

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Thứ Tư, 11:02 01/06/2022

Cẩm nang thiết bị đóng cắt

Thứ Tư, 10:10 01/06/2022

The Java Language Specification, Java Se 7 Edition

Thứ Ba, 15:26 31/05/2022

Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện Tập 1

Thứ Ba, 15:17 31/05/2022