Điều khiển số máy điện Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật

Cuốn sách trình bày khái quát về điều khiển số máy điện, cơ sở xử lý tín hiệu số, mô hình máy điện và bộ biến đổi, tổng hợp hệ thống điều khiển số, điều khiển số máy điện một chiều, xoay chiều.

Điều khiển số máy điện Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật

Lê Văn Doanh

Khoa học và kỹ thuật

1999

Tóm tắt

Cuốn sách trình bày thành 09 chương:

  • Chương 1: Trình bày đại cương về điều khiển số máy điện, khái quát những vấn đề cơ bản của điều khiển máy điện, so sánh kỹ thuật điều khiển tương tự và điều khiển số. Sơ đồ khối tổng quát của điều khiển số máy điện
  • Chương 2: Giới thiệu cơ sở xử lý tín hiệu số là chương có tính chất chuẩn bị, trình bày khái quát cơ sở biến đổi Laplace rời rạc và biến đổi Fourier tời rạc
  • Chương 3: Mô hình máy điện và bộ biến đổi, trình bày lý thuyết máy điện tổng quát, mô hình liên tục và mô hình rời rạc của máy điện và bộ biến đổi theo quan điểm điều khiển
  • Chương 4: Hệ thống điều khiển số, trình bày phương pháp phân tích hệ điều khiển số, đặc tính các bộ điều khiển số, phương pháp tính các yếu tố chất lượng của hệ điều khiển số
  • Chương 5: Tổng hợp hệ điều khiển số, trình bày phương pháp tổng họp hệ điều khiển số trong miền z, tổng hợp hệ điều khiển số trong không gian trạng thái
  • Chương 6: Cấu trúc phần cứng và yêu cầu phần mềm với điều khiển số, trình bày yêu cầu đối với bộ vi xử lý và các giao diện, đặc điểm lập trình phần mềm cho điều khiển số
  • Chương 7: Điều khiển số máy điện một chiều, trình bày các vấn đề phân tích và tổng hợp hệ điều khiển số máy điện một chiều
  • Chương 8: Điều khiển số máy điện xoay chiều ở chế độ xác lập, trình bày phương pháp phân tích và tổng hợp điều khiển số máy không đồng bộ và đồng bộ, chú trọng phương pháp điều khiển tựa từ thông roto là phương pháp đang thông dụng
  • Chương 9: Điều khiển số máy điện xoay chiều ở chế độ quá độ, trình bày phương pháp phân tích hệ điều khiển số máy điện ở chế độ chuyển mạch và quá độ

Trích dẫn

Lê Văn Doanh,Điều khiển số máy điện Dùng cho sinh viên các trường kỹ thuật, Khoa học và kỹ thuật,1999

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Điện

Tài liệu liên quan

Điều khiển số máy điện Sửa chữa thực hành kỹ thuật điện lạnhSử dụng thiết bị cắt mạch chống dòng điện rò
Điều khiển số máy điện Sửa chữa thực hành kỹ thuật điện lạnhSử dụng thiết bị cắt mạch chống dòng điện rò

Mã QR

Điều khiển số máy điện

Nội dung

  • Thứ Tư, 11:32 01/06/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Thứ Tư, 11:02 01/06/2022

Cẩm nang thiết bị đóng cắt

Thứ Tư, 10:10 01/06/2022

The Java Language Specification, Java Se 7 Edition

Thứ Ba, 15:26 31/05/2022

Bách khoa mạch điện và hướng dẫn xử lý sự cố mạch điện Tập 1

Thứ Ba, 15:17 31/05/2022

Thiết bị trao đổi nhiệt

Thứ Ba, 14:31 31/05/2022