English for Garment Technology and Fashion design – Book 3

English for Garment Technology and Fashion Design series are aimed to develop the ability to communicate in English for the students specialized in Garment Technology and Fashion Designat Hanoi University of Industry

English for Garment Technology and Fashion design – Book 3

Khoa Ngoại ngữ

Đại học Công nghiệp Hà Nội

2020

Abstract

English for Garment Technology and Fashion Design series are aimed to develop the ability to communicate in English for the students specialized in Garment Technology and Fashion Designat Hanoi University of Industry

Unit 1:I have recycled old papers

Unit 2:What happened

Unit 3:What will it be like

Unit 4:First...and then...!

Unit 5:How about?

Unit 6:How was it produced

Unit 7:I like guys who are creative!

Unit 8:I don’tagree with you!

Resources file

Phonetic symbols

List of irregular verbs

Citation

Khoa Ngoại ngữ. English for Garment Technology and Fashion design – Book 3. Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2020

Collection

Ngoại ngữ

Related document

English for Garment Technology and Fashion design – Book 3 Prepare for IELTS: Skill and strategies Book one: Listening and SpeakingPrepare for IELTS: Skill and trategies book two reading and writing Giáo trình luyện thi IELTS
English for Garment Technology and Fashion design – Book 3Prepare for IELTS: Skill and strategies Book one: Listening and SpeakingPrepare for IELTS: Skill and trategies book two reading and writing Giáo trình luyện thi IELTS

QR code

English for Garment Technology and Fashion design – Book 3

Content

  • Thứ Ba, 15:16 11/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Oxford English for Careers -Technology 2

Thứ Ba, 15:04 11/04/2023

Transportation, energy, and power technology

Thứ Ba, 14:49 11/04/2023

Radiative Heat Transfer

Thứ Ba, 14:09 11/04/2023

Combustion Theory

Thứ Ba, 14:01 11/04/2023

Principles and Applications of Electrical Engineering

Thứ Ba, 13:49 11/04/2023