Transportation, energy, and power technology

This book should be of interest to students of technology

Transportation, energy, and power technology

Anthony E. Schwaller

Mc Graw – Hill

1989

Abstract

This book should be of interest to students of technology

Provides a comprehensive study of the basic elements of energy, power, and transportation and how they affect the world we live in.

This textbook covers the resources, processes, and systems used in these industries. For maximum teaching and learning flexibility, chapter objectives are divided into Basic Concepts, Intermediate Concepts, and Advanced Concepts. Activities are provided at the end of each chapter to help the student apply the concepts covered in that chapter.

Technology Links and Curricular Connections in each chapter help broaden student knowledge of technology and connect chapter content with concepts in math, science, and social studies..

Citation

Anthony E. Schwaller. Transportation, energy, and power technology. Mc Graw - Hill, 1989

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Transportation, energy, and power technologyA writer's resource: a handbook for writing and reseachExploring color photography third edition
Transportation, energy, and power technology

A writer's resource: a handbook for writing and reseach

Exploring color photography third edition

QR code

Transportation, energy, and power technology

Content

  • Thứ Ba, 14:49 11/04/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Radiative Heat Transfer

Thứ Ba, 14:09 11/04/2023

Combustion Theory

Thứ Ba, 14:01 11/04/2023

Principles and Applications of Electrical Engineering

Thứ Ba, 13:49 11/04/2023

Cẩm nang du lịch Trung Quốc

Thứ Ba, 10:00 11/04/2023

Manual of Structural Kinesiolog, fifteenth edition

Thứ Hai, 14:21 10/04/2023