Educational Psychology 08/09

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 08/09, 23/e provides convenient, inexpensive access to current articles selected from the best of the public press. Organizational features include: an annotated listing of selected World Wide Web sites; an annotated table of contents; a topic guide; a general introduction; brief overviews for each section; a topical index; and an instructor’s resource guide with testing materials

Educational Psychology 08/09

K. M. Cauley

McGraw - Hill

2009

Abstract

The Annual Editions series is designed to provide convenient, inexpensive access to a wide range of current articles from some of the most respected magazines, newspapers, and journals published today. Annual Editions are updated on a regular basis through a continuous monitoring of over 300 periodical sources. The articles selected are authored by prominent scholars, researchers, and commentators writing for a general audience. Annual Editions volumes have a number of organizational features designed to make them especially valuable for classroom use: a general introduction; an annotated table of contents; a topic guide; an annotated listing of supporting World Wide Web sites; Learning Outcomes and a brief overview at the beginning of each unit; and a Critical Thinking section at the end of each article. Each volume also offers an online Instructor's Resource Guide with testing materials. Using Annual Editions in the Classroom is a general guide that provides a number of interesting and functional ideas for using Annual Editions readers in the classroom. Visit www.mhhe.com/annualeditions for more details.

https://www.amazon.com/

Citation

K. M. Cauley. Educational Psychology 08/09. McGraw - Hill, 2009.

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Educational Psychology 08/09 Einstein  A Christmas Carol
Educational Psychology 08/09Einstein A Christmas Carol

QR code

Educational Psychology 08/09

Content

  • Thứ Tư, 20:54 16/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Introduction to Robotics: Mechanics and Control

Thứ Tư, 20:41 16/11/2022

Earth : Portrait of a planet

Thứ Tư, 20:36 16/11/2022

翻訳スキルハンドブック= Cẩm nang kỹ năng dịch

Thứ Tư, 18:45 16/11/2022

しごとの日本語 メールの書き方編 = Cách viết email tiếng Nhật cho công việc

Thứ Tư, 18:34 16/11/2022

基本からわかる電気回路講義ノート= Bài giảng mạch điện có thể hiểu từ cơ bản

Thứ Tư, 17:10 16/11/2022