Data Communications & Computer Network

The book providing essential information for business managers, computer programmers, system designers, as well as home computer users, DATABASE COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS, 8th edition provides a thorough introduction that includes coverage of the language of computer networks as well as the effects of data communications on business and society

Data Communications & Computer Network

Curt M. White

Cengage

2016

Abstract

The book providing essential information for business managers, computer programmers, system designers, as well as home computer users, DATABASE COMMUNICATIONS AND COMPUTER NETWORKS, 8th edition provides a thorough introduction that includes coverage of the language of computer networks as well as the effects of data communications on business and society. Balancing technical concepts with everyday issues, it equips you with a solid understanding of the basic features, operations, and limitations of different types of computer networks. It offers full coverage of wireless technologies, industry convergence, compression techniques, network security, LAN technologies, VoIP, and error detection and correction. The Eighth Edition also offers up-to-the-minute coverage of near field communications, updated USB interface, lightning interface, and IEEE 802.11 ac and ad wireless standards, firewall updates, router security problems, the Internet of Things, cloud computing, zero-client workstations, and Internet domain names.
Contents:

 1. Introduction to computer networks and data communications

 2. Fundamentals of data and signals

 3. Conducted and wireless media

 4. Making connections

 5. Making connections efficient: multiplexing and compression

 6. Errors, error detection; and error control

 7. Local area networks: part I

 8. Local area networks: part II

 9. Intorduction to metropolitan area networks and wide area networks

 10. The internet

 11. Voice and data delivery networks

 12. Network security

 13. Network design and management.

Citation

Curt M. White, Data Communications & Computer Network, Cengage, 2016

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Data Communications & Computer NetworkProfessional Android 2 Application DevelopmentLinux essentials

Data Communications & Computer Network

Professional Android 2 Application DevelopmentLinux essentials

QR code

Data Communications & Computer Network

Content

 • Chủ Nhật, 10:53 26/02/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Electric and Hybrid Vehicles: Principles, Design and Technology

Chủ Nhật, 10:19 26/02/2023

Injection Mold Design Engineering

Chủ Nhật, 09:57 26/02/2023

Introduction to Self - Driving Vehicle Technology

Chủ Nhật, 09:43 26/02/2023

みんなの日本語初級II 第2版 翻訳・文法解説 ベトナム語版 = Minna No Nihongo sơ cấp 2: Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt Tái bản lần 2

Chủ Nhật, 09:25 26/02/2023

みんなの日本語初級I 第2版 翻訳・文法解説ベトナム語版 = Minna No Nihongo sơ cấp 1: Bản dịch và giải thích ngữ pháp tiếng Việt Tái bản lần 2

Chủ Nhật, 08:28 26/02/2023