Data Communications and network security

Data Communications and Network Security comprehensively introduces students to the technology and management of data communications. This includes both wired and wireless technology as well as comprehensive coverage of network security, helping both the organization and the individual create and maintain a data-safe environment. The book's unique organization allows the material to be presented in a variety of ways, making the book a strong match to any teaching approach.

Data Communications and network security

Houston H. Carr; Charles A. Snyder

Mc Graw Hill

2007

Abstract

Data Communications and Network Security comprehensively introduces students to the technology and management of data communications. This includes both wired and wireless technology as well as comprehensive coverage of network security, helping both the organization and the individual create and maintain a data-safe environment. The book's unique organization allows the material to be presented in a variety of ways, making the book a strong match to any teaching approach.

The content of the book consists of 6 parts

+ Part 1: The basics of communications

+ Part 2: Network basics

+ Part 3: Wide area networks: The internet

+ Part 4: Wireless networks

+ Part 5: Security

+ Part 6: Network management and control

Citation

Houston H. Carr; Charles A. Snyder. Data Communications and network security. Mc Graw Hill, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử Viễn thông

Related document

Data Communications and network securitySignals and systems using MATLAB. Second editionProgramming PIC microcontrollers with XC8

Data Communications and network security

Signals and systems using MATLAB. Second editionProgramming PIC microcontrollers with XC8

QR code

Data Communications and network security

Content

  • Thứ Năm, 15:55 23/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Thứ Năm, 15:43 23/06/2022

Giáo trình Hóa bảo vệ thực vật

Thứ Năm, 15:32 23/06/2022

Luật giáo dục và nghị định qui định chi tiết hướng dẫn thi hành

Thứ Năm, 15:24 23/06/2022

Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước

Thứ Năm, 15:24 23/06/2022

Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải

Thứ Năm, 15:16 23/06/2022