Cultural anthropology thriteenth edition

Focused on the appreciation of anthropology, the new edition of Cultural anthropology: appreciating cultural diversity offers an up-to-date holistic introduction to cultural anthropology.

Cultural anthropology thriteenth edition

Conrad Phillip Kottak

McGraw-Hill

2008

Abstract

Focused on the appreciation of anthropology, the new edition of Cultural anthropology: appreciating cultural diversity offers an up-to-date holistic introduction to cultural anthropology.

Key themes of appreciating the experiences students bring to the classroom, appreciating cultural diversity, and appreciating the field of anthropology are showcased throughout the text.

In this edition, Understanding ourselves chapter openers and Through the eyes of others boxes show how anthropology helps us understand ourselves.

New appreciating diversity boxes focus on the various forms of human biological and cultural diversity. Appreciating anthropology boxes are also new to the text and focus on the value and usefulness of anthropological research and approaches.

Citation

Conrad Phillip Kottak. Cultural anthropology thriteenth edition. McGraw-Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Cultural anthropology thriteenth editionCooksmart: Perfect recipes for every dayBộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Cultural anthropology thriteenth editionCooksmart: Perfect recipes for every dayWomen's Voices Feminist Visions

QR code

Cultural anthropology thriteenth edition

Content

  • Thứ Hai, 13:11 20/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Credit hell: How to dig out of debt

Thứ Hai, 13:07 20/03/2023

Chiến lược Hưng biên phú dân của Trung Quốc

Thứ Hai, 11:05 20/03/2023

전래 동화로 배우는 한국어 1, 흥부와 놀부 =Học tiếng Hàn qua những câu chuyện cổ tích truyền thống 1: Heungbu và Nolbu

Chủ Nhật, 15:36 19/03/2023

Vui học tiếng Hàn cùng với Châu Thuỳ Trang

Chủ Nhật, 15:06 19/03/2023

한국어 표준교재 = Giáo trình tiếng Hàn tiêu chuẩn

Chủ Nhật, 14:37 19/03/2023

Video giới thiệu