Cultural anthropology thriteenth edition

Focused on the appreciation of anthropology, the new edition of Cultural anthropology: appreciating cultural diversity offers an up-to-date holistic introduction to cultural anthropology.

Cultural anthropology thriteenth edition

Conrad Phillip Kottak

McGraw-Hill

2008

Abstract

Focused on the appreciation of anthropology, the new edition of Cultural anthropology: appreciating cultural diversity offers an up-to-date holistic introduction to cultural anthropology.

Key themes of appreciating the experiences students bring to the classroom, appreciating cultural diversity, and appreciating the field of anthropology are showcased throughout the text.

In this edition, Understanding ourselves chapter openers and Through the eyes of others boxes show how anthropology helps us understand ourselves.

New appreciating diversity boxes focus on the various forms of human biological and cultural diversity. Appreciating anthropology boxes are also new to the text and focus on the value and usefulness of anthropological research and approaches.

Citation

Conrad Phillip Kottak. Cultural anthropology thriteenth edition. McGraw-Hill, 2008

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Cultural anthropology thriteenth editionCooksmart: Perfect recipes for every dayBộ sưu tập số Lĩnh vực khác
Cultural anthropology thriteenth editionCooksmart: Perfect recipes for every dayWomen's Voices Feminist Visions

QR code

Cultural anthropology thriteenth edition

Content

  • Thứ Hai, 13:11 20/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình kỹ thuật điện - điện tử

Thứ Sáu, 10:44 31/05/2024

Giáo trình thiết kế hệ thống cung cấp điện

Thứ Sáu, 10:20 31/05/2024

Reflect 2: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 10:06 31/05/2024

Reflect 4: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Năm, 14:03 23/05/2024

Reflect 5: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Năm, 13:53 23/05/2024

Credit hell: How to dig out of debt

Thứ Hai, 13:07 20/03/2023

Chiến lược Hưng biên phú dân của Trung Quốc

Thứ Hai, 11:05 20/03/2023

전래 동화로 배우는 한국어 1, 흥부와 놀부 =Học tiếng Hàn qua những câu chuyện cổ tích truyền thống 1: Heungbu và Nolbu

Chủ Nhật, 15:36 19/03/2023

Vui học tiếng Hàn cùng với Châu Thuỳ Trang

Chủ Nhật, 15:06 19/03/2023

한국어 표준교재 = Giáo trình tiếng Hàn tiêu chuẩn

Chủ Nhật, 14:37 19/03/2023