Cryptography and Network Security Principles and Practices

Stallings’ Cryptography and Network Security, introduces the reader to the compelling and evolving field of cryptography and network security. In an age of viruses and hackers, electronic eavesdropping, and electronic fraud on a global scale, security is paramount. The purpose of this book is to provide a practical survey of both the principles and practice of cryptography and network security.

Cryptography and Network Security Principles and Practices

William Stallings

Pearson Education

2014

Abstract

For one-semester, undergraduate- or graduate-level courses in Cryptography, Computer Security, and Network Security. The book is suitable for self-study and so provides a solid and up-to-date tutorial. The book is also a comprehensive treatment of cryptography and network security and so is suitable as a reference for a system engineer, programmer, system manager, network manager, product marketing personnel, or system support specialist.

A practical survey of cryptography and network security with unmatched support for instructors and students

In this age of universal electronic connectivity, viruses and hackers, electronic eavesdropping, and electronic fraud, security is paramount. This text provides a practical survey of both the principles and practice of cryptography and network security. First, the basic issues to be addressed by a network security capability are explored through a tutorial and survey of cryptography and network security technology. Then, the practice of network security is explored via practical applications that have been implemented and are in use today. An unparalleled support package for instructors and students ensures a successful teaching and learning experience.

Citation

Stallings, William. "Cryptography and network security principles and practices 6th edition". 2014.

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Cryptography and Network Security Principles and PracticesComputer Graphics Principles and Practice-3rd EditionComputer Organizition And Architecture
Cryptography and Network Security Principles and PracticesComputer Graphics Principles and Practice-3rd EditionComputer Organizition And Architecture

Mã QR

Cryptography and Network Security Principles and Practices_QR

Content

  • Thứ Tư, 14:56 15/03/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition

Thứ Tư, 13:31 15/03/2023

Giáo trình Công nghệ sản xuất mì chính và các sản phẩm lên men cổ truyền

Thứ Ba, 16:17 14/03/2023

Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyện

Thứ Ba, 16:11 14/03/2023

New TOEIC Listening

Thứ Ba, 15:52 14/03/2023

语言、族群与演化—语言人类学的传统与超越(厦门大学人类学与民族学书系) = Ngôn ngữ, Dân tộc và Sự tiến hóa: Truyền thống và sự siêu việt của Nhân loại học ngôn ngữ

Thứ Ba, 14:29 14/03/2023