Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyện

Nội dung tài liệu đề cập đến các loại thiết bị trong sản xuất đường tinh luyện như: Máy trộn Magma; Máy nhồi phân phối đường hồ; Nhóm thiết bị chính trong giai đoạn hóa chế; Thiết bị than hóa; Thiết bị chính giai đoạn nấu đường - ly tâm; Thiết bị chính trong giai đoạn sấy - phối trộn - sàng - đóng gói - bảo quản;

Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyện

Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

Nxb. Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh

2009

Tóm tắt

Nội dung tài liệu đề cập đến các loại thiết bị trong sản xuất đường tinh luyện như: Máy trộn Magma; Máy nhồi phân phối đường hồ; Nhóm thiết bị chính trong giai đoạn hóa chế; Thiết bị than hóa; Thiết bị chính giai đoạn nấu đường - ly tâm; Thiết bị chính trong giai đoạn sấy - phối trộn - sàng - đóng gói - bảo quản;

Nội dung nêu cấu tạo, sơ đồ thiết bị, nguyên tắc hoạt động, hệ thống trao đổi ion, heeh thống hoạt động của các loại thiết bị trong sản xuất đường tinh luyện.

Trích dẫn

Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyện, Nxb. Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 2009.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (7540101)

Tài liệu liên quan

Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyệnKỹ thuật chế biến lương thực Tập 1Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyện

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 1

Kỹ thuật chế biến lương thực Tập 2

Mã QR

Các thiết bị chính trong sản xuất đường tinh luyện

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:11 14/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

New TOEIC Listening

Thứ Ba, 15:52 14/03/2023

语言、族群与演化—语言人类学的传统与超越(厦门大学人类学与民族学书系) = Ngôn ngữ, Dân tộc và Sự tiến hóa: Truyền thống và sự siêu việt của Nhân loại học ngôn ngữ

Thứ Ba, 14:29 14/03/2023

Computer Organizition And Architecture

Thứ Ba, 14:25 14/03/2023

Coastal cruising under power: How to choose, equip, operate and maintain your boat

Thứ Ba, 14:23 14/03/2023

Clinical drug data

Thứ Ba, 14:13 14/03/2023