Computing essentials 2004 (complete edition)

Computing Essentials offers a unique, visual orientation that gives students a basic understanding of computing concepts. Computing Essentials is one of the few books on the market that is written by a professor who still teaches the course every semester and loves it.

Computing essentials 2004 (complete edition)

Timothy J. O'Leary; Linda I. O'Leary

Mc Graw Hill

2003

Abstract

Computing Essentials offers a unique, visual orientation that gives students a basic understanding of computing concepts. Computing Essentials is one of the few books on the market that is written by a professor who still teaches the course every semester and loves it.

Introduction of knowledge learning facilities such as: Information Technology, Internet, Web site, e-commerce. Basic and special application software. System software, information data input, output. Storage, communication, and network tiers. Network security and data safety. Analysis and system design. Programming and programming languages. The future and information technology.

Citation

Timothy J. O'Leary; Linda I. O'Leary. Computing essentials 2004 (complete edition). Mc Graw Hill, 2003.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Computing essentials 2004 (complete edition)Computer Organizition And ArchitectureCryptography and Network Security Principles and Practices

Computing essentials 2004 (complete edition)

Computer Organizition And Architecture

Cryptography and Network Security Principles and Practices

QR code

Computing essentials 2004 (complete edition)

Content

  • Thứ Ba, 08:02 21/06/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Chiến lược kinh doanh Business strategy 18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệp

Thứ Hai, 15:53 20/06/2022

Nói ra đừng sợ! Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu

Thứ Hai, 15:26 20/06/2022

25 lễ hội đặc sắc ở Việt Nam

Thứ Hai, 15:00 20/06/2022

Kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả

Thứ Hai, 14:54 20/06/2022

99 thắng cảnh nổi tiếng Châu Á

Thứ Hai, 14:51 20/06/2022