Cẩm nang An toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp

Đây là tài liệu mang tính hướng dẫn, hệ thống đầy đủ các văn bản pháp quy liên quan đến việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp. Cuốn sách rất hữu ích và là hành trang không thể thiếu đối với những người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến chế độ, chính sách về an toàn – bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp

Cẩm nang An toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp

Nguyễn Hữu Di

Lao động - Xã hội

2006

Tóm tắt

Công nghiệp là một lĩnh vực kinh tế tổng hợp có nhiều ngành nghề phức tạp, lao động nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động. Vì vậy, nhiều năm qua, công tác an toàn bảo hộ lao động luôn được các cấp lãnh đạo trong Ngành đặc biệt quan tâm.

Để giúp các cơ quan, doanh nghiệp có đầy đủ cơ sở pháp lý khi thực hiện các chế độ chính sách về AT-VSLĐ-PCCN tạp chí Công nghiệp phối hợp với Công đoàn Công nghiệp Việt Nam, Cục kỹ thuật an toàn Công nghiệp, biên soạn và xuất bản “Cẩm nang An toàn vệ sinh lao động trong ngành Công nghiệp”

Đây là tài liệu mang tính hướng dẫn, hệ thống đầy đủ các văn bản pháp quy liên quan đến việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn- vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp. Cuốn sách rất hữu ích và là hành trang không thể thiếu đối với những người hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến chế độ, chính sách về an toàn – bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Di. Cẩm nang An toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp. Lao động - Xã hội, 2006.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cẩm nang an toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp Cẩm nang an toàn cháyBảo hộ lao động
Cẩm nang an toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệpCẩm nang an toàn cháyBảo hộ lao động

Mã QR

Cẩm nang an toàn vệ sinh lao động trong ngành công nghiệp

Nội dung

  • Thứ Hai, 16:29 28/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Các nền văn hóa Thế giới tập 2: Phương tây

Thứ Hai, 15:48 28/11/2022

Cẩm nang an toàn cháy

Thứ Hai, 15:30 28/11/2022

Tiềm năng Việt Nam Thế kỷ XXI VietNam's Protential in the 21st Century

Thứ Hai, 15:29 28/11/2022

Cẩm nang sử dụng các thì tiếng Anh

Thứ Hai, 15:29 28/11/2022

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Thứ Hai, 15:11 28/11/2022

Video giới thiệu