Bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện người sử dụng lao động

Bảo hộ lao động luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một chỉnh sách lớn. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về các mặt chỉnh trị, kinh tế và xã hội.

Bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện người sử dụng lao động

Bộ lao động _ Thương binh xã hội

Lao động – Xã hội

2002

Tóm tắt

Bảo hộ lao động luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một chỉnh sách lớn. Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động sẽ đem lại ý nghĩa to lớn về các mặt chỉnh trị, kinh tế và xã hội.

Nội dung tài liệu gồm 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu những nội dung cơ bản của công tác bảo hộ lao động. Nghiên cứu phần này sẽ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung, tính chất của công tác bảo hộ lao động, hệ thống pháp luật bảo hộ lao động hiện hành, trách nhiệm của các cấp các ngành các tổ chức và cá nhân đối với công tác bảo hộ lao động, các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất.

Phần thứ 2: Giới thiệu những biện pháp chủ yếu để cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bao gồm 8 biện pháp về kỹ thuật an toàn, 8 biện pháp về vệ sinh lao động và các biện pháp tổ chức quản lý về công tác bảo hộ lao động.

Phần thứ 3: Giới thiệu việc tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Trích dẫn

Bộ lao động _ Thương binh xã hội. Bảo hộ lao động: Tài liệu huấn luyện người sử dụng lao động. Lao động – Xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Bảo hộ lao độngAn toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việc An toàn - sức khỏe tại nơi làm việc
Bảo hộ lao độngAn toàn và sức khỏe khi sử dụng hóa chất tại nơi làm việcAn toàn - sức khỏe tại nơi làm việc

Mã QR

Bảo hộ lao động

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:17 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình toán đại cương Dùng cho nhóm ngành II Phần 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Thứ Sáu, 10:10 25/11/2022

Practical reverse engineering: x86, x64, ARM, Windows Kernel, reversing tools, and obfuscation

Thứ Sáu, 10:09 25/11/2022

Giáo trình chuyên ngành kỹ thuật số Mạch logic

Thứ Sáu, 10:05 25/11/2022

Giáo trình toán cao cấp Dành cho khối ngành kinh tế

Thứ Sáu, 10:04 25/11/2022

Lý thuyết dẻo và các ứng dụng

Thứ Sáu, 09:57 25/11/2022