Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities

The book Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities, Go ahead, be skeptical about big data. Analytics expert and bestselling author Tom Davenport was--at first. When the term ""big data"" entered the scene, Davenport (Competing on Analytics, Analytics at Work) thought it was just technology hype.

Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities

Thomas H.Davenport

Harvard Business Review Press

2014

Abstract

The book Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities, Go ahead, be skeptical about big data. Analytics expert and bestselling author Tom Davenport was--at first. When the term ""big data"" entered the scene, Davenport (Competing on Analytics, Analytics at Work) thought it was just technology hype. But his research has changed his mind. In this interactive Harvard Business Review webinar, Tom Davenport, author of Competing on Analytics, Analytics at Work, and the just-released Big Data at Work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities, explains what big data means from a technical, consumer, and management perspective; the opportunities and costs of big data; where it can have real business impact; and which aspects of big data have been oversold.

Why Big Data is Important to you and your Organization; how big data witll change your job, your company and your industry; developing a Big Data Strategy; The Human side of big data; technology for big Data; what you can learn from Start-Up anf Online firms; what you can learn from Large companies: Big Data and Analytics 3.0

Citation

Thomas H.Davenport. Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities. Harvard Business Review Press, 2014

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the OpportunitiesOperating System Concepts, 10th EditionDatabase Fundamentals

Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities

Operating System Concepts, 10th Edition

Database Fundamentals

QR code

Big data @ work: Dispelling the Myths, Uncovering the Opportunities

Content

  • Thứ Bảy, 17:00 17/12/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Nguồn cội - Thơ

Thứ Bảy, 16:37 17/12/2022

Trầm tích Tây Sơn Thượng

Thứ Bảy, 16:28 17/12/2022

Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế

Thứ Bảy, 15:53 17/12/2022

Then giải hạn của người Thái Trắng ở thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Thứ Bảy, 15:48 17/12/2022

Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta

Thứ Bảy, 15:35 17/12/2022