Beginning Perl

This book introduces Perl to both new programmers and experienced ones who are looking to learn a new language. In the tradition of the popular Wrox Beginning guides, it presents step-by-step guidance in getting started, a host of try-it-out exercises, real-world examples, and everything necessary for a Perl novice to start programming with confidence.

Beginning Perl

Curtis “Ovid” Poe

John Wiley & Sons

2012

Abstract

This book introduces Perl to both new programmers and experienced ones who are looking to learn a new language. In the tradition of the popular Wrox Beginning guides, it presents step-by-step guidance in getting started, a host of try-it-out exercises, real-world examples, and everything necessary for a Perl novice to start programming with confidence.

The content of the book includes: What is Perl; Understanding the CPAN; Variables; Working with data; Control flow; References; Subroutines; Regular expressions; Files and directories; Sort, map and grep; Packages and modules; Object oriented Perl; Moose; Testing; The interwebs; Databases; Plays well with others; Common tasks; The next steps.

Citation

Curtis “Ovid” Poe. Beginning Perl. John Wiley & Sons, 2012.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Beginning PerlAlgorithms for optimization ASP.NET core 2.0 MVC & razor pages for beginners

Beginning Perl

Algorithms for optimization

ASP.NET core 2.0 MVC & razor pages for beginners

QR code

Beginning Perl

Content

  • Thứ Tư, 08:27 20/07/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Hỏi – đáp pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thứ Tư, 08:17 20/07/2022

Lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp

Thứ Ba, 14:22 19/07/2022

Quản trị nhân sự đúng = The big book of HR

Thứ Ba, 14:16 19/07/2022

One Decision = Kỹ năng ra quyết định sáng suốt

Thứ Ba, 13:34 19/07/2022

Lập chiến lược kinh doanh tối giản = Strategy plain and simple

Thứ Ba, 13:23 19/07/2022