Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Phần III: Cơ học lượng tử. Phần IV: Vật lý thống kê

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi

Đại học Quốc gia Hà Nội

2007

Tóm tắt

Tài liệu Bài tập vật lý lý thuyết tập 2 gồm: Cơ học lượng tử và Vật lý thống kê cụ thể:

Phần 3. Phần cơ học lượng tử gồm: Những cơ sở vật lý của cơ học lượng tử; Mẫu nguyên tử Rutherford, Lý thuyết Bohr; Toán tử; Phương trình Schrodinger; Lý thuyết biểu diễn; Spin và hệ hạt đồng nhất; Các phương pháp tính gần đúng; Lý thuyết tán xạ và phần lời giải;

Phần 4: Vật lý thống kê gồm: Không gian pha - định lý Liouville; Các hàm phân bố; Áp dụng các hàm phân bố Gibbs vào các hệ thức; Các hàm phân bố lượng tử; Lý thuyết thăng giáng; Thuyết động học các khí và phần lời giải.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi. Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kêNhiệt động học 2Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third Edition

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Nhiệt động học 2

Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third Edition

Mã QR

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:50 10/06/2021