Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Phần III: Cơ học lượng tử. Phần IV: Vật lý thống kê

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi

Đại học Quốc gia Hà Nội

2007

Tóm tắt

Tài liệu Bài tập vật lý lý thuyết tập 2 gồm: Cơ học lượng tử và Vật lý thống kê cụ thể:

Phần 3. Phần cơ học lượng tử gồm: Những cơ sở vật lý của cơ học lượng tử; Mẫu nguyên tử Rutherford, Lý thuyết Bohr; Toán tử; Phương trình Schrodinger; Lý thuyết biểu diễn; Spin và hệ hạt đồng nhất; Các phương pháp tính gần đúng; Lý thuyết tán xạ và phần lời giải;

Phần 4: Vật lý thống kê gồm: Không gian pha - định lý Liouville; Các hàm phân bố; Áp dụng các hàm phân bố Gibbs vào các hệ thức; Các hàm phân bố lượng tử; Lý thuyết thăng giáng; Thuyết động học các khí và phần lời giải.

Trích dẫn

Nguyễn Hữu Mình, Tạ Duy Lợi. Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007.

Bộ sưu tập

Vật Lý

Tài liệu liên quan

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kêNhiệt động học 2Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third Edition

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Nhiệt động học 2

Environmental Physics: Sustainable Energy and Climate Change, Third Edition

Mã QR

Bài tập vật lý lý thuyết. tập 2; Cơ học lượng tử - vật lý thống kê

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:50 10/06/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Quang học 1

Thứ Năm, 15:43 10/06/2021

Vật lí đại cương. Tập ba, Phần hai

Thứ Năm, 15:33 10/06/2021

Vật lí điện tử

Thứ Năm, 15:27 10/06/2021

Fair value measurement: Questions and answers

Thứ Năm, 14:21 10/06/2021

CNC machining handbook

Thứ Năm, 14:19 10/06/2021

Video giới thiệu