Automotive embedded systems: Key technologies, innovations, and applications

This book is a compilation of the recent technologies and innovations in the field of automotive embedded systems with a special mention to the role of Internet of Things in automotive systems

Automotive embedded systems: Key technologies, innovations, and applications

M. Kathiresh, R. Neelaveni

Springer

2021

Abstract

This book is a compilation of the recent technologies and innovations in the field of automotive embedded systems with a special mention to the role of Internet of Things in automotive systems.

The book provides easy interpretable explanations for the key technologies involved in automotive embedded systems.

The authors illustrate various diagnostics over internet protocol and over-the-air update process, present advanced driver assistance systems, discuss various cyber security issues involved in connected cars, and provide necessary information about Autosar and Misra coding standards.

The book is relevant to academics, professionals, and researchers.

Citation

M. Kathiresh, R. Neelaveni, Automotive embedded systems: Key technologies, innovations, and applications. Springer, 2021

Collection

Công nghệ ô tô

Related document

Automotive embedded systems: Key technologies, innovations, and applicationsEngine exhaust particulatesAutomotive steering, suspension, and alignment
Automotive embedded systems: Key technologies, innovations, and applicationsEngine exhaust particulatesAutomotive steering, suspension, and alignment

QR code

Automotive embedded systems: Key technologies, innovations, and applications

Content

  • Thứ Sáu, 13:02 17/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Theoretical and experimental modal analysis

Thứ Sáu, 12:55 17/02/2023

Giáo trình Vật liệu Compozit

Thứ Sáu, 12:14 17/02/2023

Giáo trình Phân tích công nghiệp 2

Thứ Sáu, 12:06 17/02/2023

Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn

Thứ Sáu, 11:59 17/02/2023

Giáo trình Hóa sinh công nghiệp

Thứ Sáu, 11:52 17/02/2023