Thông báo: Về việc điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc từ ngày 09/10/2023

Căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế của bạn đọc, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo điều chỉnh lịch mở cửa phục vụ bạn đọc từ ngày 09/10/2023, cụ thể như sau:

  • Thứ Sáu, 08:31 06/10/2023

Tags: