THÔNG BÁO: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thực hiện Thông báo số: 04/TB-ĐHCN ngày 09/01/2023 về Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Thông tin Thư viện điều chỉnh lịch phục vụ bạn đọc như sau:

  • Thứ Năm, 15:44 12/01/2023

Tags: