Thông báo về việc chuyển đổi kho sách phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở tại 3 cơ sở áp dụng từ ngày 26/03/2018

Từ ngày 1/4/2018 Trung tâm Thông tin - Thư viện mở cửa phục vụ bạn đọc theo hình thức kho mở tại tất cả 3 cơ sở, bạn đọc khi đến thư viện xuất trình thẻ cho thủ thư tại quầy đón tiếp sau đó thực hiện các thủ tục mượn trả tài liệu theo sự hướng dẫn của Thủ thư.

Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo để bạn đọc biết và thực hiện.

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

  • Thứ Hai, 15:30 19/03/2018

Tags: