Thông báo thời gian mở phục vụ bạn đọc của Trung tâm Thông tin - Thư viện áp dụng từ ngày 01.12.2017

I. Khu A:

1. Phòng phát hành giáo trình ( Tầng 1)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

2. Phòng đọc ( Đ1A) tầng 1

Phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật( Thứ 7 và CN không phục vụ tối)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Tối: 16h30 -21h

3. Phòng mượn về nhà (Tầng 1)

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

4. Phòng đọc Đ2A ( tầng 2)

Phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật ( Thứ 7 và CN không phục vụ tối)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Tối: 16h30 – 21h

5. Phòng Đ3A ( tầng 3)

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 6

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

II. Khu B:

1. Phòng đọc ( Đ1B) tầng 1

Phục vụ từ thứ 2 đến chủ nhật (Thứ 7 và CN không phục vụ tối)

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

Tối: 16h30 – 21h

2. Phòng đọc ( Đ2B) tầng 2

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

III. Khu C:

1. Phòng đọc (Đ1C) tầng 3

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30 – 12h

Chiều: 13h – 16h30

2. Phòng đọc ( Đ2C) tầng 3

Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7

Sáng: 7h30– 12h

Chiều: 13h – 16h30

  • Thứ Hai, 15:36 20/11/2017

Tags: