Một số nguồn tin âm thanh, hình ảnh, video truy cập mở

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm tài liệu dạng âm thanh, hình ảnh, video, clip truy cập mở, không hoặc hạn chế bản quyền phục vụ bạn đọc, Trung tâm Thông tin Thư viện sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc, hy vọng với nguồn tài liệu phong phú và đầy đủ này sẽ giúp các bạn tham khảo, học tập và thỏa sức sáng tạo. Trong quá trình khai thác và sử dụng với mỗi tác phẩm, hình ảnh... các bạn lưu ý đến giấy phép để có thể sao chép, chỉnh sửa hay chia sẻ một cách phù hợp với quyền tác giả.

Xem thêm

Professional JavaScript for Web Developers

This book is aimed at three groups of readers: Experienced object-oriented programming developers looking to learn JavaScript as it relates to traditional OO languages such as Java and C++; Web application developers attempting to enhance site usability; novice JavaScript developers.

Xem thêm

Giáo trình Kỹ thuật audio-video

Kỹ thuật Audio-Video là giáo trình căn bản của môn học, được biên soạn theo chương trình khung của Khoa Công nghệ Điện tử nhằm phục vụ cho sinh viên thuộc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông

Xem thêm

Unity for Absolute Beginners

Unity for Absolute Beginners walks you through the fundamentals of creating a small third-person shooter game with Unity. Using the free version of Unity to begin your game development career, you'll learn how to import, evaluate and manage your game resources to create awesome third-person shooters.

Xem thêm

50 Fast Digital Video Techniques

What do you want to achieve with your digital video camera? The possibilities are endless, and these easy-to-learn techniques will unleash your creativity. Learn to manage lighting conditions, shoot sporting events like a pro, create effective transitions and scene changes, even turn your movies into pseudo-classics or vintage slapstick. Whether you’re using iMovie or a PC with Windows Movie Maker, these 50 lessons will get you started on the road to becoming an accomplished videographer.

Xem thêm

Những công cụ Multimedia cần thiết cho người dùng máy vi tính

Multimedia là một ngành học rất được nhiều bạn trẻ lựa chọn theo học. Là lĩnh vực mỹ thuật đa phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế nên những sản phẩm mang tính đa phương tiện.

Xem thêm

Kĩ thuật Audio - Video

Cuốn “Kĩ thuật Audio - Video” được biên soạn với mục đích làm giáo trình học tập cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo chuyên ngành điện tử, tin học, kĩ thuật audio -video, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo có ích cho các bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này.

Xem thêm

Unity 3.x Game Development Essentials: Game development with C# and Javascript

This book follows an informal, demystifying approach to the world of game development with the Unity game engine. With no prior knowledge of game development or 3D required, you will learn from scratch, taking each concept at a time working up to a full 3D mini-game.

Xem thêm

Level Up, the guide to great video game design

If you want to design and build cutting-edge video games but aren’t sure where to start, then the SECOND EDITION of the acclaimed Level Up! is for you! Written by leading video game expert Scott Rogers, who has designed the hits Pac Man World, Maximo and SpongeBob Squarepants, this updated edition provides clear and well-thought out examples that forgo theoretical gobbledygook with charmingly illustrated concepts and solutions based on years of professional experience.

Xem thêm