Giáo trình thiết kế sơmi, quần âu, chân váy, đầm liền thân, veston, áo dài Tập 2

Giáo trình thiết kế sơmi, quần âu, chân váy, đầm liền thân, veston, áo dài Tập 2 Giới thiệu khái niệm, phương pháp may đo, thiết kế mẫu và thực hiện các sản phẩm về váy, áo veston và các kiểu áo dài.

Xem thêm

Giáo trình thiết kế sơ mi, quần âu, chân váy, đầm liền thân, veston, áo dài - Tập 1

Giáo trình giới thiệu chung về phương pháp may đo; khái niệm về phương pháp may đo, thiết kế mẫu và thực hiện các sản phẩm về áo sơ mi và quần âu.

Xem thêm

Giáo trình quản trị chất lượng ( ĐH KTQD)

Khách hàng và thỏa mãn khách hàng; chất lượng và vai trò của chất lượng sản phẩm; quản trị chất lượng; hệ thống quản trị chất lượng; quản trị chất lượng dịch vụ; tiêu chuẩn hóa; bảo đảm và cải tiến chất lượng; kiểm tra chất lượng sản phẩm; đo lường chất lượng; chi phí chất lượng; các công cụ thống kê trong kiểm soát chất lượng; benchmarking; đào tạo về quản trị chất lượng; văn hóa chất lượng.

Xem thêm

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học

Liên quan cấu trúc và tác dụng sinh học trình bày tương quan giũa một số thông số hóa lý và liên quan định tính giữa cấu trúc và tác dụng sinh học, liên quan cấu trúc và tác dụng của một số nhóm thuốc

Xem thêm

Bài tập cơ sở lí thuyết các quá trình hoá học

Câu hỏi và bài tập: Một số vấn đề cơ sở của hóa học; Chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học. Cơ sở của nhiệt động học hóa học; Cân bằng hóa học; Tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học; Dung dịch; Phản ứng oxi hóa - khử, hóa học và dòng điện;rnĐáp số và lời giải: Một số vấn đề cơ sở của hóa học; Chiều hướng và mức độ diễn biến của các quá trình hóa học. Cơ sở của nhiệt động học hóa học; Cân bằng hóa học; Tốc độ và cơ chế của phản ứng hóa học; Dung dịch; Phản ứng oxi hóa - khử, hóa học và dòng điện;

Xem thêm

Những mẩu chuyện Lịch sử Thế giới. Tập 2

Những mẫu chuyện lịch sử thế giới – Tập 2: trình bày các mẫu chuyện trong cuộc Cách mạng Tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ, đại Cách mạng Tư sản Pháp, đế chế thứ nhất ở Pháp, đế chế thứ hai ở Pháp, công cuộc thống nhất Đức, công cuộc thống nhất Italia và các mẫu chuyện lịch sử khác.

Xem thêm