Open Culture: Cơ sở dữ liệu mở, cung cấp tài liệu multimedia miễn phí về văn hóa và giáo dục

Open Culture tập hợp các phương tiện văn hóa và giáo dục chất lượng cao cho cộng đồng học tập suốt đời trên toàn thế giới. Web 2.0 đã mang đến cho chúng ta lượng lớn âm thanh và video thông minh. Tất cả đều miễn phí. Tất cả đều phong phú. Nhưng nó cũng nằm rải rác trên web và không dễ tìm thấy.

Xem thêm

Managing and Mining Multimedia Databases

There is now so much data on the Web that managing it with conventional tools is becoming almost impossible. To manage this data, provide interoperability and warehousing between multiple data sources and systems, and extract information from the databases and warehouses, various tools are being developed. In fact, developments in multimedia database management have exploded during the past decade

Xem thêm

Multimedia Technologies: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications

Multimedia Technologies: Concepts, Methodologies, Tools and Applications offers an in-depth explanation of multimedia technologies within their specific application areas as well as developing trends for the future.

Xem thêm

Fundamentals of multimedia

Provides an introduction to the fundamentals of multimedia for students with no background in the area Enhanced second edition with a greater emphasis on networks, including social networks, wireless and mobile networks and coverage of multimedia databases and retrieval Updated with the latest multimedia standards, such as the new video compression and conferencing standards H.264 and H.265

Xem thêm

The IP Multimedia subsystem (IMS): Session control and other network operations

The book provides knowledge about IMS multimedia module. Standards and protocols for transferring wired and wireless networks to IMS. Features of IMS. Manage SIP protocol, and network security.

Xem thêm

Multimedia Basics: Weixel, Fulton, Barkdate, Morse

Bycompleting the lessons and activitiesin this book, you'll learn to use multimedia in a variety of applications.Topicsinclude individual and integrated coverage of graphics, animation, video, presentation systems, desktop publishing, and Web page development. Multimedia BASICSIS divided into units and lessons. You will learn a concept and then apply it through hands-on step-by-stepactivities.The book will take you through each step in a logical,easy-tofollow manner.

Xem thêm

Những công cụ Multimedia cần thiết cho người dùng máy vi tính

Multimedia là một ngành học rất được nhiều bạn trẻ lựa chọn theo học. Là lĩnh vực mỹ thuật đa phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sáng tạo, thiết kế nên những sản phẩm mang tính đa phương tiện.

Xem thêm

Multimedia và ứng dụng (Multimedia and Application) Song ngữ Anh - Việt

Đây là cuốn sách được viết dưới dạng song ngữ Anh - Việt nhằm mục đích giúp bạn đọc mau chóng tích lũy được vốn từ vựng và trau dồi kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh để có thể đọc sách Tin học và các ngành liên quan bằng Tiếng Anh, để có thể truy cập và hiểu được các thông tin trên Internet.

Xem thêm