Drawing for the absolute beginner = Bí quyết vẽ tranh chì cho người mới bắt đầu

Cuốn sách truyền cảm hứng này giúp cho việc vẽ tranh trở nên dễ dàng hơn bạn nghĩ và mang lại nhiều niềm vui hơn những gì bạn tưởng tượng! Hai tác giả Mark và Mary Willenbrink đã giới thiệu rất đầy đủ - từ việc chọn lựa nguyên liệu và cách cầm bút chì đúng cho đến những lời khuyên chuyên môn về kỹ thuật độc đáo, chẳng hạn như xác định tỷ lệ và phối cảnh chính xác, vẽ hình ảnh phản chiếu và tạo bố cục chuẩn.

Xem thêm

Drawing workbook for Engineering drawing and design (sixth edition)

This Drawing workbook contains worksheets that present a partially worked out solution for assignments in each unit of Engineering drawing and design. Each worksheet has a title block and a reference number that refer to the chapter and unit number of the text. Following the table of contents are instructions that provide an overview for each assignment, and aslo provide references to the appropriate units.

Xem thêm

Engineering drawing

Introductory and standards information; Drawing representation: sectioning, welding and surface texture; Fits and tolerances: Linear and geometry; Geometrical, constructions; Orthogonal projection; Descriptive geometry; Pictorial drawing; Working drawings; Drawing analysis; Intersections and development of surfaces.

Xem thêm

ChemDraw chemical structure drawing Standard

Introduction; ChemDraw Basics; Tutorials; Drawing Chemical Structures; Struct<=>Name; Drawing Captions and Atom Labels; Drawing Orbitals, Symbols, Arrows, Arcs, and Other Shapes; Manipulating Drawings; Advanced Drawing Techniques; Working With Structures; Drawing Query Structures; Working With Page Layout; Sharing Information; ChemDraw/Excel;

Xem thêm