Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

Cuốn sách gồm hai phần: Mastercam phiên bản 8 và 9; Mastercam phiên bản X giới thiệu về phần mềm thiết kế chuyên dùng được sử dụng để thiết kế các mô hình 2D, 3D trên máy tính và sử dụng hỗ trợ vận hành gia công máy CNC các chi tiết trong lĩnh vực cơ khí.

Xem thêm

Giáo trình công nghệ CAD/CAM

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về công nghệ Cad/ Cam, những ứng dụng của phần mềm Cad/Cam trong thiết kế và gia công cơ khí, phương pháp lập trình đồ họa và trợ giúp công nghệ gia công trên các máy công cụ CNC.

Xem thêm

Principles of CAD/CAM/CAE systems

This book provides balanced coverage of CAD/CAM (with slightly more emphasis on CAD topics) and bonus coverage of computer-aided engineering (CAE)

Xem thêm

Advanced computer-aided fixture design

Fixtures--the component or assembly that holds a part undergoing machining--must be designed to fit the shape of that part and the type of machining being done

Xem thêm

Mastering CAD/CAM

Zeid's Mastering CAD/CAM, first edition covers an in-depth, comprehensive assembly of modern topics, including feature-based modeling, parametrics, NURBS, collaborative design, PDM, and PLM.

Xem thêm

CNC machining handbook

Get a thorough explanation of the entire CNC process from start to finish, including the various machines and their uses and the necessary software and tools

Xem thêm

Giới thiệu sách: CAD/CAM: Principles and applications

Tóm tắt nội dung: Introduction to CAD/CAM principles and applications. Hardware and software components. Design of industrial products. Manufacturing aspects of industrial products. Role of information systems. Integration of manufaturing systems.

Xem thêm