Giáo trình thực hành CAD trong thiết kế cơ khí: Mô phỏng 3D tính toán hệ cơ - cơ điện tử với Visual Nastran nhanh và dễ.

Nội dung sách chủ yếu là thực hành qua 10 bài tập, sau mỗi bài tập đều có phần lý thuyết giúp bạn đọc hiểu rõ, sử dụng và khai thác có hiệu quả Visual Nastran trong công việc.

Xem thêm

Product performance evaluation using CAD/CAE

This is one book of a four-part series, which aims to integrate discussion of modern engineering design principles, advanced design tools, and industrial design practices throughout the design process.

Xem thêm

Kỹ thuật CAD/CAE

Các hệ thống CAD/CAE ngày càng đóng vai trò chủ yếu trong quá trình thiết kế sản phẩm, đặc biệt là trong quá trình thiết kế máy. Các hệ thống CAD/CAE không chỉ có khả năng mô hình hóa mà còn khả năng mô phỏng động học, động lực học, phân tích và thiết kế tối ưu kết cấu.

Xem thêm

Mastercam - Phần mềm thiết kế công nghệ CAD/CAM điều khiển các máy CNC

Cuốn sách gồm hai phần: Mastercam phiên bản 8 và 9; Mastercam phiên bản X giới thiệu về phần mềm thiết kế chuyên dùng được sử dụng để thiết kế các mô hình 2D, 3D trên máy tính và sử dụng hỗ trợ vận hành gia công máy CNC các chi tiết trong lĩnh vực cơ khí.

Xem thêm

Giáo trình CAD trong điện tử

Hiện nay, công nghệ điện tử đã và đang đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Thiết kế mạch điện tử là phần kiến thức cơ bản và quan trọng giúp sinh viên bước đầu tiếp cận với công việc thiết kế và chế tạo các mạch điện tử.

Xem thêm

Giáo trình công nghệ CAD/CAM

Giáo trình cung cấp cho bạn đọc những khái niệm cơ bản về công nghệ Cad/ Cam, những ứng dụng của phần mềm Cad/Cam trong thiết kế và gia công cơ khí, phương pháp lập trình đồ họa và trợ giúp công nghệ gia công trên các máy công cụ CNC.

Xem thêm

Principles of CAD/CAM/CAE systems

This book provides balanced coverage of CAD/CAM (with slightly more emphasis on CAD topics) and bonus coverage of computer-aided engineering (CAE)

Xem thêm

Advanced computer-aided fixture design

Fixtures--the component or assembly that holds a part undergoing machining--must be designed to fit the shape of that part and the type of machining being done

Xem thêm

Mastering CAD/CAM

Zeid's Mastering CAD/CAM, first edition covers an in-depth, comprehensive assembly of modern topics, including feature-based modeling, parametrics, NURBS, collaborative design, PDM, and PLM.

Xem thêm

CNC machining handbook

Get a thorough explanation of the entire CNC process from start to finish, including the various machines and their uses and the necessary software and tools

Xem thêm