270 thủ thuật và mẹo hay trong Adobe Illustrator CS4

Quyển sách "270 Thủ thuật và mẹo hay trong Illustrator CS4" được biên soạn nhằm mục đích hướng dẫn những người mới sử dụng học cách thực hiện các tác vụ cơ bản trong Illustrator CS4, cũng như nắm vững các thủ thuật sử dụng các công cụ và tính năng sao cho nhanh và chính xác để đạt được hiệu quả thiết kế cao. Sách cũng là một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người đã có kinh nghiệm làm việc với Illustrator và nay muốn tìm hiểu về những tính năng cải tiến và những tính năng mới được bổ sung vào phiên bản.

Xem thêm

Hướng dẫn học ADOBE Photoshop CS 3

Cuốn sách này, trình bày một cách rõ ràng qua từng bài học với các hình ảnh được minh hoạ. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng các hình ảnh riêng của mình để việc thực hành hiệu quả hơn qua các bài như: Những cơ bản về chỉnh sửa ảnh, Phục hồi và sữa chữa, Các cơ bản về lớp, Các mặt nạ và kênh, Hiệu chỉnh và cải tiến các bức ảnh kỹ thuật số, Thiết kế chữ nghệ thuật, Các kỹ thuật vẽ Vector, Tạo lớp nâng cao, Những phương pháp ghép ảnh cao cấp.

Xem thêm

Adobe Illustrator For Fashion Design

For college and high school courses in Fashion Design by Computer, Fashion Illustration by Computer, Computer Design, and CAD for Fashion.

Xem thêm

Hướng dẫn thực hành Illustrator CS5 - chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng: Tập 2

Sách sẽ giúp bạn học những điểm căn bản cần thiết để vận dụng phần mềm minh họa vào công việc của bạn

Xem thêm

Giáo trình thực hành thiết kế mẫu Adobe Illustractor CS4 dành cho người tự học

Sách gồm các bài tập với những hướng dẫn chi tiết kiểu cầm tay chỉ việc, người học sẽ khai thác và sử dụng có hiệu quả các công cụ và lệnh của chương trình trong thiết kế sản phẩm từ đó làm cơ sở thiết kế các mẫu brochure, trang web, bìa sách ..... nhanh và bắt mắt.

Xem thêm

Giáo trình thực hành Adobe Illustrator CS4

Giáo trình này biên soạn giúp bạn đọc nhanh chóng tìm hiểu và khám phá các công cụ của lllustralor CS4 đế khai thác chương trình có hiệu quả trong thiết kế

Xem thêm

ACCESSOIRES - Digital zeichnen mit Adobe Illustrator (German Edition)

Das Werk "Accessoires - Digital Zeichnen mit Adobe Illustrator" bietet Ihnen zunächst eine kurze Einführung in die Programmstruktur (Werkzeuge, Bedienelemente und Programmfunktionen).

Xem thêm

Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime

The book Beginning adobe air Building application for the adobe integrated runtime is the book for you. After introducing you to AIR, Adobe expert Rich Tretola discusses the different programming languages and tools you can use for development. He presents multiple methods for storing data, including within the file system and embedded database as well as storage on remote servers. This guide is a perfect mix of tutorials and hands-on coding, and provides the resources you need to build AIR applications quickly.

Xem thêm

Adobe Premiere Pro Complete Course

Written by a Premiere Pro expert and illustrated throughout in full color, this Complete Course shows you how to master the full range of Premiere Pro tools and techniques while working on a single project.

Xem thêm

Adobe premiere 6.5 bible

The book Introduces to Adobe Premiere 6.5 software overview. Digital video production and editing techniques. The art of graphic design. Digital video digital output. Instructions for using Premiere on different software such as Adobe Photoshop, Adobe Illustratior, Adobe After Effects.

Xem thêm