Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime

The book Beginning adobe air Building application for the adobe integrated runtime is the book for you. After introducing you to AIR, Adobe expert Rich Tretola discusses the different programming languages and tools you can use for development. He presents multiple methods for storing data, including within the file system and embedded database as well as storage on remote servers. This guide is a perfect mix of tutorials and hands-on coding, and provides the resources you need to build AIR applications quickly.

Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime

Rich Tretola

Wiley Publishing Inc

2008

Abstract

The book Beginning adobe air Building application for the adobe integrated runtime is the book for you. After introducing you to AIR, Adobe expert Rich Tretola discusses the different programming languages and tools you can use for development. He presents multiple methods for storing data, including within the file system and embedded database as well as storage on remote servers. This guide is a perfect mix of tutorials and hands-on coding, and provides the resources you need to build AIR applications quickly.

The content of book includes 4 parts:

+ Part I: Getting Started: Introducing AIR (Adobe Integrated Runtime); Rich Internet/Desktop Applications; The Programming Languages; The AIR Development Tools; Building an Application; Packaging the AIR.

+ Part II: Adding Data: Working with Remote Data.

+ Part III: AIR APIs: Accessing the File System; The Windowing API; Interacting with the O.S; The SQLite Database; Communication between AIR and the Operating System; Application Status.

+ Part IV: The AIR Components; The File System Components; The HTML Component.

Citation

Rich Tretola. Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime. Wiley Publishing Inc, 2008.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime50 Fast Photoshop 7 techniquesContemporary communication systems

Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime

50 Fast Photoshop 7 techniques

Contemporary communication systems

QR code

Beginning adobe air: Building application for the adobe integrated runtime

Content

  • Thứ Sáu, 15:07 05/08/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Cracking the GRE with Four Complete Sample Tests on CD-ROM

Thứ Sáu, 15:04 05/08/2022

한국문화 30강(외국인을 위한) = Korean Culture Class 30 (For Foreigners)

Thứ Sáu, 14:53 05/08/2022

한국 전통문화의 이해(5판) = Understanding Korean Traditional Culture (5th Edition)

Thứ Sáu, 14:33 05/08/2022

Novell's Guide to Netware 6 Networks

Thứ Sáu, 14:24 05/08/2022

한국의 경제성장과 기업성장 = Tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng doanh nghiệp Hàn Quốc

Thứ Sáu, 14:23 05/08/2022