Woven fabric structure design and product planning

Woven Fabric Structure Design and Product Planning discusses with the structural details of the woven fabric which has glimpses of primary, secondary, and tertiary weaves. The book has a number of examples on each topic, and a few chapters have been given with objective type of questions.

Woven fabric structure design and product planning

Hayavadana, J

WPI

2015

Abstract

Woven Fabric Structure Design and Product Planning discusses with the structural details of the woven fabric which has glimpses of primary, secondary, and tertiary weaves. The book has a number of examples on each topic, and a few chapters have been given with objective type of questions.

The book is written with a view to link fabric formation and fabric structure. Any weave description invariably links the reader to weaving arrangements and thus, it is necessary for a reader to have a thorough knowledge of various loom aspects. The special feature of this book is that it provides a chance for the reader to complete the designs in the text book itself.

Citation

Hayavadana, J. Woven fabric structure design and product planning, WPI, 2015.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Woven fabric structure design and product planningPhân tích dữ liệu với RDẫn nhập về nghệ thuật

Woven fabric structure design and product planning

Phân tích dữ liệu với R

Dẫn nhập về nghệ thuật

QR code

Woven fabric structure design and product planning

Content

  • Thứ Hai, 07:36 08/05/2023

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Giáo trình nhập môn du lịch học

Thứ Tư, 10:13 28/02/2024

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng địa chất và khai thác dầu khí

Thứ Tư, 09:57 28/02/2024

Công nghệ khống chế ô nhiễm khí quyển

Thứ Tư, 09:40 28/02/2024

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Giáo trình Sinh thái và môi trường dệt may

Thứ Hai, 07:10 08/05/2023

연세 한국어 읽기 4 = Giáo trình Đọc tiếng Hàn Quốc Yeonsei 4

Chủ Nhật, 19:20 07/05/2023

훈민정음 한글이야기 = Câu chuyện tiếng Hàn Huấn dân chính âm

Thứ Bảy, 19:09 06/05/2023

Signal and Systems

Thứ Bảy, 09:01 06/05/2023

Nhập môn lập trình ngôn ngữ C

Thứ Bảy, 08:25 06/05/2023