Woven fabric structure design and product planning

Woven Fabric Structure Design and Product Planning discusses with the structural details of the woven fabric which has glimpses of primary, secondary, and tertiary weaves. The book has a number of examples on each topic, and a few chapters have been given with objective type of questions.

Woven fabric structure design and product planning

Hayavadana, J

WPI

2015

Abstract

Woven Fabric Structure Design and Product Planning discusses with the structural details of the woven fabric which has glimpses of primary, secondary, and tertiary weaves. The book has a number of examples on each topic, and a few chapters have been given with objective type of questions.

The book is written with a view to link fabric formation and fabric structure. Any weave description invariably links the reader to weaving arrangements and thus, it is necessary for a reader to have a thorough knowledge of various loom aspects. The special feature of this book is that it provides a chance for the reader to complete the designs in the text book itself.

Citation

Hayavadana, J. Woven fabric structure design and product planning, WPI, 2015.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Woven fabric structure design and product planningPhân tích dữ liệu với RDẫn nhập về nghệ thuật

Woven fabric structure design and product planning

Phân tích dữ liệu với R

Dẫn nhập về nghệ thuật

QR code

Woven fabric structure design and product planning

Content

  • Thứ Hai, 07:36 08/05/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Giáo trình Sinh thái và môi trường dệt may

Thứ Hai, 07:10 08/05/2023

연세 한국어 읽기 4 = Giáo trình Đọc tiếng Hàn Quốc Yeonsei 4

Chủ Nhật, 19:20 07/05/2023

훈민정음 한글이야기 = Câu chuyện tiếng Hàn Huấn dân chính âm

Thứ Bảy, 19:09 06/05/2023

Signal and Systems

Thứ Bảy, 09:01 06/05/2023

Nhập môn lập trình ngôn ngữ C

Thứ Bảy, 08:25 06/05/2023

Video giới thiệu