V.I.Lênin toàn tập Tập 18

Tập 18 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm các tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” và “Mười câu hỏi đặt ra cho báo cáo viên” được V.I.Lênin viết trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1908.

V.I.Lênin toàn tập Tập 18

Chính trị Quốc gia

2005

Tóm tắt

Để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu, vận dụng những tư tưởng, tinh hoa của chủ nghĩa Mác – Lê nin của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimia Ilich Lênin(1870-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản bộ sách quý V.I. Lênin toàn tập gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Tập 18 của Bộ sách V.I. Lênin toàn tập gồm các tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán” và “Mười câu hỏi đặt ra cho báo cáo viên” được V.I.Lênin viết trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 10 năm 1908.

Trích dẫn

V.I.Lênin toàn tập Tập 18, Chính trị Quốc gia, 2005.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Triết học, tâm lý

Tài liệu liên quan

V.I.Lênin toàn tập Tập 18V. I. Lênin toàn tập Tập17V. I. Lênin toàn tập Tập16
V.I.Lênin toàn tập Tập 18

V.I Lênin toàn tập Tập 17

V.I Lênin toàn tập Tập 16

Mã QR

V.I.Lênin toàn tập Tập 18

Nội dung

  • Thứ Ba, 13:13 22/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

9 bí quyết thành công của triệu phú (The little manual of success : 9 essential secrets of self-made millionaires)

Thứ Ba, 13:09 22/11/2022

The monster hypothesis

Thứ Ba, 11:51 22/11/2022

Hướng dẫn thiết kế công việc

Thứ Ba, 11:28 22/11/2022

A wrinkle in time

Thứ Ba, 11:21 22/11/2022

Caleb and Kit

Thứ Ba, 11:08 22/11/2022