Hướng dẫn thiết kế công việc

Cuốn sách là tài liệu tham khảo hướng dẫn cách thực hiện thiết kế công việc.

Hướng dẫn thiết kế công việc

Đỗ Ngọc Hiền

Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

2017

Tóm tắt

Tài liệu được biên soạn để cung cấp những hướng dẫn cần thiết, cơ bản, theo hướng đơn giản, có tính thực tế và dễ áp dụng. Nội dung tài liệu được xây dựng theo cấu trúc của nghiên cứu thiết kế công việc bắt đầu với việc xác định mục tiêu nghiên cứu. Sự cần thiết của việc thực hiện thiết kế công việc được nêu ra với các chỉ số đo lường hiệu quả được đề cập có thể tham khảo phục vụ thực hiện. Sự cần thiết của việc thực hiện thiết kế công việc được nêu ra với các chỉ số đo lường hiệu quả được đề cập có thể tham khảo.

Quy trình thiết kế công việc này được áp dụng thử nghiệm qua nhiều trường hợp nghiên cứu thực tế, đã có những điều chỉnh cần thiết và đạt kết quả rất hứa hẹn. Một số trường hợp nghiên cứu này được trình bày tóm tắt trong tài liệu cung cấp nguồn tham khảo cho người đọc.

Nội dung cuốn sách:

- Giới thiệu

- Quy trình thiết kế công việc

- Chuẩn hóa công việc

- Nghiên cứu thời gian

- Các trường hợp nghiên cứu thực tế

Trích dẫn

Đỗ Ngọc Hiền. Hướng dẫn thiết kế công việc, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 2017

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn thiết kế công việc Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mớiNhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào

Hướng dẫn thiết kế công việc

Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào

Mã QR

Hướng dẫn thiết kế công việc

Nội dung

  • Thứ Ba, 11:28 22/11/2022