Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác

Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Quang Minh

Tài chính

2009

Tóm tắt

Soạn thảo văn bản là một công việc rất quan trọng và được thực hiện thường xuyên trong tất cả các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cuốn sách nhằm nâng cao hiệu quả của công tác soạn thảo văn bản, giúp bạn đọc có thêm tài liệu để nghiên cứu và ứng dụng trong việc soạn thảo văn bản đúng và chính xác.

Nội dung cuốn sách bao gồm:

+ Phần I. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

+ Phần II. Mẫu văn bản hành chính trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Phần III. Mẫu văn bản dùng trong trường học

+ Phần IV. Mẫu văn bản dùng cho Ủy ban nhân dân địa phương

+ Phần V. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động

+ Phần VI. Các mẫu văn bản liên quan đến đất đai, nhà ở - môi trường

+ Phần VII. Mẫu văn bản dùng trong tổ chức đoàn thể ở các đơn vị hành chính sựnghiệp

+ Phần VIII. Mẫu diễn văn, bài phát biểu, thư từ dùng trong đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Phần IX. Mẫu hợp đồng thường dùng trong các đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Phần X. Các mẫu văn bản giấy tờ nhân thân, tư pháp, tố tụng

+ Phần XI. Các mẫu văn bản về tài chính, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho cán bộ công tác trong các cơ quan đơn vị để soạn thảo văn bản của cơ quan mình chính xác hơn

Trích dẫn

Quang Minh. Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, Tài chính, 2009.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệpTuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp36 Ngôi nhà Hà Nội

Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Đắc nhân tâm- How To Win Friends and Influence People

36 Ngôi nhà Hà Nội

Mã QR

Tuyển chọn 238 mẫu soạn thảo văn bản thường dùng trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:20 25/06/2021